Perstorps kommun, länk till startsidan

Lokala föreskrifter
och författningssamling

 

Föreskrifter

Lokala föreskrifter torghandelPDF (pdf, 63.7 kB)

Lokala ordningsföreskrifter Perstorps kommunPDF (pdf, 242.4 kB)

Detaljplanelagt område Perstorps kommunPDF (pdf, 273.1 kB)


Författningssamling

 


A

Allmänna bestämmelser vatten och avloppPDF (pdf, 46.2 kB)

Anvisningar stiftelserPDF (pdf, 127.5 kB)

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 221.9 kB)

ArkivreglementePDF (pdf, 144.4 kB)

Arvode förmyndarePDF (pdf, 141.6 kB)

ArvodesbestämmelserPDF (pdf, 154.4 kB)

Arvodesbestämmelser bilagaWord (word, 61.5 kB)

Avgift tillsyn alkoholPDF (pdf, 59.6 kB)

Avgift felparkeringPDF (pdf, 193 kB)

Avgift torghandelPDF (pdf, 162.2 kB)

Avgift transport avlidnaPDF (pdf, 126.8 kB)

Avgifter prövning grundskolanPDF (pdf, 132.5 kB)

Avgifter prövning komvuxPDF (pdf, 131 kB)

Avgifter UgglebadetPDF (pdf, 109.8 kB)

Avgifter taxor vård och omsorgPDF (pdf, 215.3 kB)

Avgifter taxor vård och omsorg maxtaxaPDF (pdf, 292.6 kB)

Arvode gruppmötenPDF (pdf, 124 kB)

Avgift färdtjänstPDF (pdf, 144.3 kB)

B

BeredskapsorganisationPDF (pdf, 3.9 MB)

Bestämmelse kulturpisPDF (pdf, 95.1 kB)

Bolagsordning Perstorps fjärrvärme ABPDF (pdf, 128.5 kB)

Bolagsordning NÅRAB ABPDF (pdf, 188 kB)

Bolagsordning Perstorps näringslivs ABPDF (pdf, 19 kB)

Bolagsordning Perstorps bostäder ABPDF (pdf, 139.1 kB)

Bidrag enskilda vägarPDF (pdf, 164.5 kB)


D

Delegation miljöPDF (pdf, 123.3 kB)

Delegationsordning byggnadsnämndenPDF (pdf, 32.3 kB)

Delegationsordning kulturnämndenPDF (pdf, 880.4 kB)

Delegationsordning barn och utbildningsnämndenPDF (pdf, 82.4 kB)

Delegationsordning räddningsnämndenPDF (pdf, 192 kB)

Delegationsordning kommunstyrelsenPDF (pdf, 44.6 kB)

Delegationsordning livsmedelPDF (pdf, 190.3 kB)

Delegationsordning miljöPDF (pdf, 247.6 kB)

Delegationsordning individ och familjeomsorgenPDF (pdf, 340.7 kB)

Delegationsordning vård och omsorgPDF (pdf, 226.1 kB)

E

Ersättning förvärv gata och park markPDF (pdf, 77.6 kB)

F

Frister sotningPDF (pdf, 810.7 kB)

G

GångbanerenhållningPDF (pdf, 411.5 kB)

H

HandikappolitisktprogramPDF (pdf, 151.8 kB)

Handlingsprogram olyckorPDF (pdf, 498.7 kB)

I

InformationsplanPDF (pdf, 254.6 kB)

Internkontroll arbetsmiljöPDF (pdf, 138.8 kB)

IT-strategiPDF (pdf, 236 kB)


J

JämställdhetsplanPDF (pdf, 274.2 kB)


K

Kommunikations och informationspolicyPDF (pdf, 350.9 kB)


L

LedningsplanPDF (pdf, 189 kB)

Lokala föreskrifter torghandelPDF (pdf, 63.7 kB)

Lokala föreskirfter miljö och hälsaPDF (pdf, 188.7 kB)


M

MarknadsföringsplanPDF (pdf, 102.9 kB)

MotionerPDF (pdf, 166.6 kB)


P

Pension förtroendevaldaPDF (pdf, 123.4 kB)

Policy kravPDF (pdf, 183 kB)

Policy flaggningPDF (pdf, 252.8 kB)

Policy kränkande särbehandlingPDF (pdf, 227.9 kB)

Policy medarebetare och cheferPDF (pdf, 281.6 kB)

Policy alkohol och drogerPDF (pdf, 359.6 kB)

Policy arbetsmiljöPDF (pdf, 35.3 kB)

Policy avtackningPDF (pdf, 383.7 kB)

Policy inköpPDF (pdf, 2.3 MB)

Policy representationPDF (pdf, 27.7 kB)

Policy livsmedelPDF (pdf, 87.3 kB)

Publicering hemsidanPDF (pdf, 30.3 kB)

Pris industrimarkPDF (pdf, 145.8 kB)

Pris tillskottsmarkPDF (pdf, 177.9 kB)

Pris tomt och gataPDF (pdf, 198.8 kB)

Pris ved och skogPDF (pdf, 121.5 kB)

Priser räddningstjänstenPDF (pdf, 211.5 kB)


R

Reglemente kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 278.2 kB)

Reglemente revisorernaPDF (pdf, 192.7 kB)

Reglemente ekonomiska transaktionerPDF (pdf, 202 kB)

Reglemente barn och utbildningsnämndenPDF (pdf, 243.6 kB)

Reglemente byggnadsnämndenPDF (pdf, 1.3 MB)

Reglemente finansiering och placeringPDF (pdf, 347.4 kB)

Reglemente handikapprådetPDF (pdf, 179 kB)

Reglemente internkontrollPDF (pdf, 261.1 kB)

Reglemente kommunstyrelsenPDF (pdf, 44.5 kB)

Reglemente krisledningsnämndPDF (pdf, 183.9 kB)

Reglemente pensionärsrådetPDF (pdf, 177.6 kB)

Reglemente räddningsnämndPDF (pdf, 204.2 kB)

Reglemente socialnämndenPDF (pdf, 192.4 kB)

Reglemente överförmyndarnämndenPDF (pdf, 148.5 kB)

Reglemente rådet för trygghet- och hälsaPDF (pdf, 13.5 kB)

Reglemente bidrag ungdomsverksamhetPDF (pdf, 229 kB)

Regler för färdtjänst i SkånePDF (pdf, 135.9 kB)

Regler för färdtjänst - egenavgifterPDF (pdf, 144.3 kB)

Reglemente förskoleverksamhetPDF (pdf, 201.1 kB)

Reglemente utförande vägbelysningPDF (pdf, 168 kB)

Regler kommunbidrag studieförbundPDF (pdf, 148.3 kB)

Regler uppvaktning/avtackning anställdPDF (pdf, 162.1 kB)

Renhållningsordning NÅRABPDF (pdf, 265.2 kB)

Riktlinjer användning av kommunkontorets sammanträdeslokalerPDF (pdf, 28.9 kB)


S

Skötselplan UggleskogenPDF (pdf, 2.6 MB)


T

Trafikregler enskild vägPDF (pdf, 29.4 kB)

Taxa förskola och barnomsorgPDF (pdf, 190.6 kB)

Taxa markprisPDF (pdf, 177.9 kB)

Taxa sotningPDF (pdf, 140.3 kB)

Taxa brandskyddskontrollPDF (pdf, 162.7 kB)

Taxa byggnadsnämndenPDF (pdf, 131.2 kB)


U

Utlåning fritidsanläggningarPDF (pdf, 219.1 kB)Informationsägare: Dennis Thörner
Senast uppdaterad: 2013-11-04

Aktuellt

Länktips

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.