Perstorps kommun, länk till startsidan

Parkeringsövervakning planeras - ärende på fullmäktige

Onsdag den 22 mars klockan 18 träffas kommunfullmäktige för årets andra sammanträde.
På ärendelistan finns bland annat punkten nio som handlar om införande av parkeringsövervakning.

Kommunstyrelsen har diskuterat frågan och beslutat föra den vidare till kommunfullmäktige. Perstorps Framtid och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.
Kommunen planerar avgiftbelägga felparkering på allmän plats i Perstorps tätort. Övervakningen ska, om fullmäktige beslutar säga ja till förslaget, gälla från 1 april.

- Vi har haft ett avtal tidigare som löpt ut under 2016. Nu behöver kommunen utse en ny parkeringsvakt men då updraget för övervakning är för få timmar föreslås att övervakningen istället ska skötas av auktoriserat bevakningsföretag, säger kommunstyrelsen ordförande Ronny Nilsson (S).

Övervakningen ska ske i i hela kommunen och gäller inte bara tidsbegränsade p-platser i centrum utan även felparkeringar som exempelvis närhet till vägkornsingar och mot färdriktning.

- Kommunen jobbar samtidigt med att skapa fler p-platser i centrum. Bland annat blir det fler intill ABF-huset/korsningen Köpmangatan-Järnvägsgatan. Och så planeras det för en detaljplaneändring där en idag outnyttjad markyta på Torggatan istället kan användas till parkering, berättar Ronny Nilsson.

Parkeringsyta

På den här markytan på Torggatan planeras detaljplanen ändras så den istället kan användas som parkering.

 

Kommunfullmäktige börjar klockan 18 i sammanträdeslokalen Karpen på kommunhuset. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärendelistan innehållet förutom parkeringsövervakning även:
- Huvudmannaskap för kostenheten
- Rapport granskning av interna kontrollplaner 2016 och interna kontrollplaner 2017
- Tillfälligt stöd till kommuner - delredovosning av beviljade projekt 2016
- Uppdatering av policy, reglemente, riktlinjer och uppföljning av arbetsmiljöarbete
- Fyllnadsval till revisionen

Här hittar du kallelse och handlingar
PDF
(pdf, 1.3 MB)

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-03-21

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.