Perstorps kommun, länk till startsidan
Gammal ättiksflaska från Skånska Ättikfabriken

Blanketter - Bo & bygga

Ansökan om bygglov, 330055länk till annan webbplats, PDF, 856 KB
Blankett för ansökan om bl a bygglov, rivningslov enligt NPBL

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen, 337100länk till annan webbplats, PDF, 854 KB
Blankett för Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, enligt plan- och byggförordningen

Anmälan Kontrollansvarig, 337001länk till annan webbplats, PDF, 171 KB
Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL

Blankett för grannemedgivandePDF (pdf, 43.6 kB)

Ansökan om förhandsbesked, 331012länk till annan webbplats, PDF, 161 KB
Blankett för ansökan om förhandsbesked enligt NPBL

Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning, 330089länk till annan webbplats, PDF, 167 KB
Blankett för ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning

Ansökan om strandskyddsdispens, 330402länk till annan webbplats, PDF, 175 KB
Blankett för Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan planbesked, 330212,3länk till annan webbplats, PDF, 176 KB
Blankett för Ansökan planbesked enligt NPBL

Beställning lägeskontroll, 330329länk till annan webbplats, PDF, 161 KB
Blankett för Beställning lägeskontroll

Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta, 330303länk till annan webbplats, PDF, 173 KB
Blankett för Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

Beställning utstakning, 330311länk till annan webbplats, PDF, 162 KB
Blankett för Beställning utstakning

Utstakning egen regi
PDF
(pdf, 136.9 kB)

Rivningsanmälan, 331046länk till annan webbplats, PDF, 179 KB
Blankett för rivningsanmälan

Teknisk beskrivning, bilaga till bygganmälan, 331038länk till annan webbplats, PDF, 177 KB
Bilaga till bygganmälan, teknisk beskrivning

Blanketter - Vatten- och avlopp

Avanmälan vatten och avloppPDF (pdf, 143.1 kB)
Blankett för uppsägning av VA-abonnemang

Teknisk beskrivning, VA-installation, 330154länk till annan webbplats, PDF, 152 KB
Blankett för teknisk beskrivning, VA-installation

Blanketter - Övrigt

Ajourhållning av lägenhetsregistret, 330600länk till annan webbplats, PDF, 422 KB
Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus, 330618länk till annan webbplats, PDF, 164 KB
Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

Grävanmälan - kommunal markPDF (pdf, 439.5 kB)
Blankett för grävanmälan på kommunal mark

Informationsägare: Per Almström
Senast uppdaterad: 2015-11-09

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.