Perstorps kommun, länk till startsidan

Byggnadskontor

Vad är och gör Byggnadskontoret?

Byggnadskontoret är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar för både Kommunstyrelsen och Byggnads- och trafiknämnden.

Byggnadskontoret handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger bostadsanpassningsärenden, trafiktillstånd samt reservationer och försäljning av tomter för småhusbebyggelse med mera.

Byggnadskontorets besöksadress är Torget 1, Perstorp.
Byggnadskontoret nås även på bygglov@perstorp.se

Välkomna med frågor, synpunkter med mera!

Personal

Samhällsbyggnadschef - Kjell Hedenström
0435-391 74, kjell.hedenstrom@perstorp.se

Stadsarkitekt - Mattias Bjellvi
(Översiktsplanering, tematiska tillägg, fördjupningar av översiktsplaner, strategisk planering, centrumutveckling, regionala frågor, gestaltning, bygglov, förhandsbesked, detaljplanering mm)
0435-391 79 mattias.bjellvi@perstorp.se

Kartingenjör - Karin Söderholm
(Fastighetsbeteckning/ägare, allmänt om kartor, lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor, tomtförsäljning, tomtkö, lokala trafikföreskrifter, adressättning)
0435-391 69, karin.soderholm@perstorp.se

Mätningsingenjör - Tommy Andersson
(Markprojektering, mätningstekniska frågor och husutsättning, VA-ritningar)
0435-391 82, 0703-78 91 82, tommy.andersson@perstorp.se

Nämndsekreterare - Ida del Olmo
(Nämnsekreterare och förvaltningsadministratör)
0435-39158, ida.del-olmo@perstorp.se

 

Informationsägare: Kjell Hedenström
Senast uppdaterad: 2017-02-07

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.