Perstorps kommun, länk till startsidan

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem för barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid. Den pedagogiska omsorgen bedriver dagbarnvårdare för inskrivna barn i det egna hemmet och är ett viktigt komplement till förskolan. Förskolans läroplan är vägledande för arbetet inom den pedagogiska omsorgen och innebär att dagbarnvårdaren kan tillämpa delar av läroplanen, utifrån de förutsättningar verksamheten ger.

Det som är typiskt för den pedagogiska omsorgen är att det finns en vuxen huvudansvarig tillsammans med reserevdagbarnvårdare, en mindre barngrupp med blandade åldrar och att verksamheten bedrivs i ett hem. Dagbarnvårdarens egna barn kan också ingå i barngruppen.

Den pedagogiska omsorgens uppgift

Alla barn har rätt till stöd och stimulans i sin utveckling.
Alla barn skall ges omsorg, omvårdnad och fostran samt goda möjligheter till lärande. De olika delarna bildar en helhet.
Inom den pedagogiska omsorgen lär barnen sig att fungera tillsammans, kompromissa, lösa konflikter och respektera varandras rätt att tycka olika. Därmed kan förmågan till hänsyn och empati, att leva sig in i andra människors sätt att tänka och känna, grundläggas tidigt hos barnen.

Organisation

Det är kommunen som godkänner och anställer dagbarnvårdare. Familjedaghemmet tar emot barn från 1 till 12 år.

I Perstorp finns det idag 8 verksamma dagbarnvårdare.

Ansvarig för dagbarnvårdarna:

Rektor Lisbeth Reimers, 0435-392 32.

Åse Nilsson är barnomsorgsassistent.

Kontakter med andra dagbarnvårdare

Det är betydelsefullt med kontakt och samarbete mellan dagbarnvårdarna. Gemenskap med arbetskamrater bidrar till att skapa större säkerhet och medvetenhet i arbetet. Dagbarnvårdarna samarbetar  i nätverk. De träffas ofta, så att barnen får träffa andra barn i större grupper. Dagbarnvårdarna har tillgång till en lokal där de träffas 2 ggr / grupp och vecka.

Försäkringar

Barnen är olycksfallsförsäkrade på heltid. Försäkringen gäller ej materiella skador som barnet kan åsamka, därför rekommenderas föräldrar att alltid ha hemförsäkring.

Fortbildning

Barnomsorgspersonal deltar varje år i fortbildningsdagar. Den pedagogiska omsorgen har rätt att stänga verksamheten tre dagar om året för utbildning. Föräldrar meddelas i god tid vid terminens början.

Har du frågor gällande pedgogisk omsorg?

Har du frågor kontakta Rektor Lisbeth Reimers 0435-39232.
Du kan också ringa Barnomsorgsassistent Åse Nilsson på telefon 0435-39233.

Tipsa andra genom att skicka till:
Informationsägare: Åse Nilsson
Senast uppdaterad: 2014-05-16

Kontakt

Post och besöksadress:
Torget 1, 284 85 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30
fredag 08.00-15.00
lunchstängt 12.00-13.00

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.