Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige träffas
igen efter uppehåll

Ärendelista kommunfullmäktige 27 mars 2019

Mars månads sammanträde i kommunfullmäktige har många ärenden på dagordningen.
Bland annat ska ledamöterna fatta besluta om Perstorp ska ansöka om delägarskap hos Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

Anledningen till den digra ärendenlistan (15 punkter) beror delvis på att det inte var något sammanträde i februari utan ärenden har istället skjutits fram till marssammanträdet.

Förutom att lyssna till sedvanlig information från kommundirektör, nämnder, styrelser och bolag har ledamöterna följande beslutsärenden att ta ställning kring:

  • Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
  • Rapport av granskning internkontroll 2018
  • Interna kontrollplaner 2019
  • Politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2019-20122
  • Perstorps förvaltningsorganisation 2019
  • Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten AB (NSVA)
  • Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021

Vidare utgörs ärendelistan även av revisionsplan 2019, granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen samt en avsägelse som ledamot i fullmäktige.

Kallelse och handlingar till sammanträdet finns att läsa och ladda ner härPDF

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:00 onsdag 27 mars i lokalen Karpen på kommunhuset.

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram