Perstorps kommun, länk till startsidan
Lyssna på sidan Lyssna

Lotsmodellen

Logotyp Lotsmodellen

Lotsmodellen - samarbete kring det enskilda barnet/ungdomen


För många barn och ungdomar i behov av särskilt stöd krävs det att de professionella söker nya och många olika lösningar. I de lagar som reglerar de kommunala och regionala verksamheterna finns det uttryckt att alla verksamheterna är skyldiga att delta i samarbete i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Lotsmodellen är en formaliserad arbetsgång mellan verksamheter på kommunal och regional nivå i nordöstra Skåne i ärenden där det behövs samverkan.

Syftet med modellen är att skapa förutsättningar för samarbete mellan verksamheterna och för att finna lösningar som ser till helheten. Allt arbete måste ske tillsammans och i samverkan med familjen och med barnet/ungdomen i centrum. Målgruppen är barn och ungdomar under 20 år som är i behov av stöd/insatser från olika kommunala och regionala verksamheter i nordöstra Skåne.

Följande kommuner arbetar efter lotsmodellen


Förskola, skola, socialtjänst och omsorgsverksamheter i kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge

Följande verksamheter från Region Skåne i nordost arbetar efter lotsmodellen


Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomsmedicin, CSK, Enheten för Familj och Ungdomshälsa, BVC

För mer information och blanketter se

www.skane.se/lotslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla verksamheter som deltar i LOTS har utsett en eller två ambassadörer som har till uppgift att utveckla Lotsmodellen och att var ett stöd till respektive verksamhet. Du kan vända dig till din ambassadör om du behöver information, råd och stöd kring modellen.

Lotsambassadör barn- och utbildningsförvaltningen Perstorps Kommun


Vakant
Tipsa andra genom att skicka till:
Informationsägare: Helena Byrlen-Ströbeck
Senast uppdaterad: 2012-12-05
Kontakt

Post och besöksadress:
Torget 1, 284 85 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30
fredag 08.00-15.00
lunchstängt 12.00-13.00

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.