Perstorps kommun, länk till startsidan

Nyhetsarkiv

 • 2016-10-05

  Faddrar och fadderfamiljer sökes!


  Perstorps kommun söker faddrar och fadderfamiljer till ensankommande ungdomar. Vill du öppna ditt hem för en ensamkommande ungdom?
  Just nu finns det må...

  Läs mer

 • 2016-09-30

  Nystart/omstart grannsamverkan  Uppstart/ omstart Grannsamverkan i Perstorp
  Datum: 2016-10-12Tid: 18:30-20:00Plats: Centralskolan aula Oderljungavägen i PerstorpVi söker eldsjälar som...
  Läs mer

 • 2016-09-22

  Förnyelse av Torget och Torggatan


  V 39 påbörjas förnyelsen av Torget och Torggatan. Belysningen byts ut mot Led-belysning. Även fontänen belyses. Nya bänkar, papperskorgar, infotavla, ...
  Läs mer

 • 2016-09-08

  Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne  Under ledning av Östra Göinge kommun har Perstorps kommun gått med i en förstudie som del i kommunens fortsatta bredbandsutbyggnad. Syftet med projekt...

  Läs mer

 • 2016-09-05

  VMA 2016-09-05 kl. 15.00


  Klockan 15.00 måndagen den 5 september är det dags för test av utomhussignalen Viktigt meddelande. Signalen ljuder under två minuter och består av 7 s...
  Läs mer

 • 2016-09-02

  Fortsatt utveckling av Stadsparken i Perstorp -
  Utökad lekplats och ny skateboardbana


  Perstorps kommun satsar under ett antal år på en tryggare, vackrare och mer funktionell Stadspark. Under vintern 2015 invigdes en ny upplyst bro till ...
  Läs mer

 • 2016-08-30

  Ny detaljplan för del av fastigheten Perstorp 22:1 m.fl., Uggleområdet, granskning


  Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2015-11-25 att en ny idrottshall ska byggas. Tidigare utredningar har visat på att idrottshallen ska byg...
  Läs mer

 • 2016-08-30

  30 augusti Kokningsrekommendationer upphör efter två provsvar utan bakterier


  Vi konstaterar nu att inga bakterier finns i vattnet. Vi har fått ett nytt provsvar utan anmärkning.Orsaken till att vi fick förhöjda bakterie halter ...
  Läs mer

 • 2016-08-04

  Terminsstart hösten 2016


  Välkomna till ett nytt läsår!
  Onsdagen den 17 augusti är det dags för skolstart.
  Vi ses enligt schema i Centralskolans aula.
  08:00 Årskurs 7
  08:30 Årskurs...

  Läs mer

 • 2016-07-11

  Information om Jojo-kort till gymnasieelever 2016-2017


  Vem har rätt till Jojo-kort?
  Om du bor och är folkbokförd i Perstorps kommun och skall pendla med Skånetrafiken till gymnasieskola under läsåret 2016/2...

  Läs mer

 • 2016-07-07

  Socialförvaltningens reception


  Under veckorna 28-30 kommer receptionen endast att vara öppen mellan klockan 8-12.

  Läs mer

 • 2016-06-30

  Välkommen till Perstorpsdagarna 2016


  Välkommen till Perstorpsdagarna 2016 Under 30 juli – 10 augusti händer extra mycket roligt i byn. Perstorps kommun, föreningar och företag i kommunen a...
  Läs mer

 • 2016-06-27

  Perstorps kommun – En kommun med närhet


  Läs vår nya kommunbroschyr här nedan om kommunens bostadsutveckling, kulturliv, näringsliv och utbildningsmöjligheter. (broschyr)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Läs mer

 • 2016-06-27

  Landshövdingefondernalänk till annan webbplats


  Nu kan du söka bidrag från stiftelsen Landshövding Per Westlings fond och Landshövding Bengt Petris fond. Stiftelserna stöder allmännyttiga, företräde...
  Läs mer

 • 2016-06-17

  Förnyelse av Torget och Stadsparken i Perstorp


  Efter sommaren kommer Torget och delar av Torggatan att få ny belysning. På Torget kommer även bänkar, papperskorgar, cykelställ och delar av markplan...
  Läs mer

 • 2016-06-10

  Välkommen till Ugglebadet


  Alla barn födda mellan år 2000-2009 och boende i Perstorp får ett gratis säsongskort på badet. Bada så mycket du vill mellan 7 juni-28 augusti 2016. G...
  Läs mer

 • 2016-05-31

  Ny detaljplan för del av fastigheten Perstorp 22:1 m.fl., Uggleområdet, samråd


  Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2015-11-25 att en ny idrottshall ska byggas. Tidigare utredningar har visat på att idrottshallen ska byg...
  Läs mer

 • 2016-05-25

  Konsumentvägledningen håller stängt


  Kommunens konsumentvägledning håller stängt mellan 1 och 7 juni. Åter den 8 juni.
  Läs mer

 • 2016-04-18

  Telefon- och besökstid på byggnadskontoret


  Bygglovsavdelningen har börjat med telefon- samt besökstid för att öka tillgängligheten.Under vecka 18 utgår besökstid onsdag och fredag eftersom komm...
  Läs mer

 • 2016-03-04

  Skolinspektionens granskning


  Perstorps kommun har tagit del av Skolinspektionens föreläggande om brister i utbildningsverksamheten.Kommunen delar i stort inspektionens syn och kom...
  Läs mer

 • 2016-03-04

  ENKÄT, FÖRSKOLORNA I PERSTORP


  Vi genomför just nu en kvalitetsmätning för att få veta var utvecklingsbehov finns.Frågorna riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare som har barn i fö...
  Läs mer

 • 2016-01-18

  Hemtjänsten


  Hemtjänsten i Perstorp har en tid haft en mycket ansträngd situation. Sedan strax före nyår har serviceinsatser som städ, tvätt, dusch och inköp bara ...
  Läs mer

 • 2015-11-19

  Kommande tillsyn av enskilda avlopp i Perstorps kommun


  Söderåsens miljöförbunds tillsynskampanj gällande enskilda avlopp har nu nått Perstorps kommun. Den närmaste tiden kommer det att skickas ut brev med ...
  Läs mer

 • 2015-10-12

  Engagera dig för flyktingar — så här kan du hjälpa till!


  Efter månader på flykt genom Europa är det nu många människor som kommer till Sverige. Flyktingkrisen berör oss alla och det är också väldigt många so...
  Läs mer

 • 2015-08-20

  Släpp inte in någon okänd i bostaden!


  Ett par olika personer har uppmärksammat socialnämndens ordförande på att en kvinna ringt på hos dem och sagt att hon är från hemtjänsten. Hon har vel...
  Läs mer

 • 2015-06-24

  Information till boende längs riksväg 21


  Enligt länsstyrelsens beslut 2015-06-09 ska ni som fastighetsägare söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Skåne län för uppförande av byggnad, göra tillby...
  Läs mer

 • 2015-03-24

  Nya avgifter för maxtaxan fr o m 2015-07-01


  Avgift för förskoleverksamhet (Förskola)      
  Barn 1  3%  av inkomsten - dock högst 1 287 kr 
  Barn 2  2% av inkomsten - dock högst 858 kr 
  Barn 3  1% av...

  Läs mer

 • 2015-03-05

  Här finns hjärtstartare i kommunen


  Följ länken och hitta alla hjärtstartare som finns i hela landet.www.hjartstartarregistret.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer

 • 2014-12-02

  Turlista för skolbussarna som ersätter buss 529 från och med den 8 januari 2015. 


  Buss från Bälinge till Perstorps station varje dag kl 07.05Buss från Perstorps station mot Bälinge måndag, tisdag och torsdag kl 15.45
  Observera att bu...

  Läs mer

 • 2014-10-16

  App till smartphones gällande Andréassons äng


  Naturjakten är spelet som tar med användarna ut i naturen för ett roligt och lärorikt äventyr.  Med hjälp av kameran ska användaren fotografera olika ...
  Läs mer

 • 2014-10-06

  Ny kultur- och bibliotekschef


  Ny kultur- och bibliotekschef i Perstorps kommun blir Annica Sankilampi. Annica är välkänd för de flesta biblioteksbesökare i Perstorp då hon sedan må...
  Läs mer

 • 2014-09-16

  Är Du intressad av att bli särskild förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande barn?


  När ensamkommande barn kommer till Sverige och ansöker om asyl kommunplaceras de av Migrationsverket och det utses en God man under asylprocessen. Den...
  Läs mer

 • 2014-08-05

  Arbetet efter det extrema regnvädret


  Kommunens hemsida under Räddning & säkerhet kommer att uppdaters efterhand med tips om vad man kan göra för att förebygga och vad man ska göra när oly...
  Läs mer

 • 2013-11-28

  Testa din brandvarnbare på Brandvarnardagen!


  Under ett år startar levande ljus 200 bränder. 100 av dessa inträffar i december och ja-nuari. De flesta bostadsbränder stoppas snabbt. Människor klar...
  Läs mer

 • 2013-11-19

  Kommunfullmäktige 27 november med budget 2014 och allmänhetens frågestund


  Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 27 november kl. 18.00, Sessionsalen, Kommunhuset. På dagordningen finns bland annat: - Budget 2014 med flerå...
  Läs mer

 • 2013-11-19

  Blodbussen kommer till Perstorp


  Blodbussen kommer den 4 december kl 09.30-11.15, 12.30-14.15.P-plats: vid brandstationen, Persgården.För mer information se www.geblod.nu eller ring 0...
  Läs mer

 • 2013-11-04

  Arkivens dag 9 november i Perstorp


  Lördag den 9 november anordnas Arkivens dag i hela norden. I Perstorps kommun kommer hembygdsföreningen att på biblioteket visa bilder ur arkiven. Bib...
  Läs mer

 • 2013-10-30
  Skrivelse till kollektivtrafiknämnden angående nedläggningen av busslinje 529 mellan Perstorp och Ör...
  Perstorp och Örkelljunga kommuner har nyligen informerats om att busslinje 529 som sträcker sig mellan Örkelljunga och Perstorp kommer att upphöra med...
  Läs mer

 • 2013-10-08

  Kommunfullmäktige 16 oktober inställt


  Kommunfullmäktiges sammanträde onsdag den 16 oktober är inställt på grund av för få ärenden. Nästa ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige är den ...
  Läs mer

 • 2013-10-03

  Spökafton på ugglebadet


  Torsdagen den 31 otober 18.00-21.00
  Läs mer

 • 2013-10-03

  Familjen Helsingborg satsar på ytterligare samarbete med studenter


  Den 3 oktober lanserar Familjen Helsingborg en webbsida kallad Uppdragsbanken. Uppdragsbanken är en förmedlingstjänst med förslag på uppsatsämnen och ...
  Läs mer

 • 2013-10-03

  Vinnarna i rondelltävlingen väg 108.


  Under våren har elever i Perstorp tagit fram förslag på hur de båda rondellerna i längsmed väg 108 skall utsmyckas. Under sommaren har allmänheten kun...
  Läs mer

 • 2013-10-01

  Nya företagsregistret aktiverat.


  Perstorps kommun har tecknat avtal med Regin Ervik AB om ett nytt företagsregister för Perstorps kommun. Registret hittar du under fliken "näringsliv ...
  Läs mer

 • 2013-09-13

  Näringslivsdagarna 2013


  Den 7-11 oktober är det dags för Familjen Helsingborgs näringslivsdagar. Här möts människor och inspirerar varandra, mönster bryts och människor möts....
  Läs mer

 • 2013-09-09

  Missfärgat vatten pga byte av VA-ledningar


  I samband med att Perstorps kommun utför arbeten på VA-ledningarna under Hantverkargatan kan boende ha problem med missfärgat vatten i kranen. Vattnet...
  Läs mer

 • 2013-09-09

  Kommunfullmäktige 18 september


  Kommunfullmäktige sammanträder den 18 september kl. 18.00 i kommunhusets sessionsal. På dagordningen står bland annat halvårsbokslut och prognos för å...
  Läs mer

 • 2013-09-05

  Friskvårdsaktiviteter på Ugglebadet


  Nu är det dags att boka in sig för höstens friskvårdsaktiviteter på Ugglebadet. Med några enkla klick på vår nya bokningssida så är ni bokade och red...
  Läs mer

 • 2013-09-04

  Kommunen inleder parkeringsövervakning


  Perstorps kommun har tecknat avtal med G4S om parkeringsövervakning i Perstorps kommun. Från och med september månad kommer parkeringsvakter röra sig ...
  Läs mer

 • 2013-09-03

  Upphandlingsworkshop


  Läs mer

 • 2013-08-26

  Perstorps kommun inför mobil synpunktshantering


  Läs mer

 • 2013-08-26

  Blodbussen kommer till Perstorp


  Blodbussen kommer till Perstorp den 11/9 kl 09.30-11.15, 12.30-14.15. P-platsen vid brandstationen, Persgården. Ingen föranmälan behövs. Medtag fotole...
  Läs mer

 • 2013-08-23

  Byggnationen av nya Pärlans förskola i Oderljunga påbörjad.


  Perstorps kommun har påbörjat byggnationen av nya Pärlans förskola i Oderljunga. Totalt satsar Perstorps kommun cirka 13 miljoner på den nya förskolan...
  Läs mer

 • 2013-08-23

  Näringslivsdagarna Skåne Nordväst 7-11 oktober


  Nu är programmet klart till Näringslivsdagarna i Skåne Nordväst den 7-11 oktober i Helsingborg. Du hittar programmet och anmäler dig här:http://www.fa...länk till annan webbplats
  Läs mer

 • 2013-08-13

  Nominera din kandidat till Årets nyföretagare


  NyföretagarCentrum Skåne Nordväst uppmuntrar, uppmärksammar och synliggör goda förebilder. Ett led i detta är att de varje år utser Årets Nyföretagare...
  Läs mer

 • 2013-08-07

  Slagning av Andreassons äng vecka 32-33.


  Beronde på vädret kommer kommunens entreprenör att vecka 32 eller 33 utföra slagning av Andreassons äng. Vi ber om ursäkt för eventuellt oljud som det...
  Läs mer

 • 2013-07-30

  Öppet möte med allmänheten i Oderljunga den 1 oktober.


  Kommunen kommer bland annat att berätta om den förstudie som håller på att tas fram för att främja näringslivet på landsbygden. Tjänstemän och politik...
  Läs mer

 • 2013-07-03

  Tekniska kontoret kommer under slutet av nästa vecka(28) att bekämpa  Björnlokor i kommunen.


  Läs mer

 • 2013-06-19

  Nu påbörjas schaktningen av kvarteret Zodiaken


  Schaktningen av kvarteret Zodiaken vid Stockholmsvägen har påbörjats under vecka 24. Området är planerat för bostäder i framtiden. Nu flyttar kommunen...
  Läs mer

 • 2013-06-14

  Pressmeddelanden - medborgarundersökning 2013


  Perstorps kommun har låtit Statistiska centralbyrån (SCB) göra en medborgarundersökning om hur man ser på kommunen och kommunens tjänster. Totalt svar...
  Läs mer

 • 2013-06-11

  Nytt företagsregister i Perstorps kommun


  Perstorps kommun har anlitat Regina Ervik AB för att sätta upp ett nytt företagsregister för kommunen. Registret kommer att finnas tillgängligt via ko...
  Läs mer

 • 2013-05-29

  Öppet brev till redaktionen på Norra Skånes tidningar


  Kommunchef Per Almström har på uppdrag av kommunstyrelsen skrivit ett öppet brev till Norra Skånes tidningars chefredaktör med anledning av beslutet a...
  Läs mer

 • 2013-05-22

  Guldbaggevinnare till Perstorp


  Gabriela Pichler invigningstalar på årets Film Fest i Perstorp.För tredje gången går Perstorp Film Fest av stapeln med kortfilmer som producerats av C...
  Läs mer

 • 2013-05-21

  Följ kommunen på Facebook


   Du kan följa Perstorps kommun på Facebook genom kommunchef Per Almströms officiella sida: https://www.facebook.com/pages/Kommunchefen-Perstorp/596991...länk till annan webbplats
  Läs mer

 • 2013-05-07

  Ny stadsarkitekt i Perstorps kommun.


  Den 1 augusti tillträder Mattias Bjellvi sin nya tjänst som stadsarkitekt i Perstorps kommun. Mattias Bjellvi kommer närmast ifrån en liknande tjänst ...
  Läs mer

 • 2013-05-06

  Kommunfullmäktige 15 maj kallelse och handlingar  Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 15 maj kl. 18.00 i kommunhuset, sessionsalen. Allmänheten hälsas välkomna. Handlingar till sammanträdet:Kall...PDF (pdf, 1.2 MB)
  Läs mer

 • 2013-04-29

  Kommunfullmäktige med allmänhetens frågestund den 15 maj.  Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhusets sammanträdeslokal KarpenOnsdag den 15 maj, kl. 18.00I samband med sammanträdet har allmänheten möjlighet...
  Läs mer

 • 2013-04-17

  Sommarjobb 2013


  Efter lottning kommer Perstorps kommun erbjuda följande ungdomar sommarjobb i kommunen. De antagna kommer att få ett brev i början av nästa vecka med ...
  Läs mer

 • 2013-04-16

  Pressmeddelande – Förorening konstaterad från gammal kemtvätt i Perstorp


  Perstorps kommun har med statliga medel från Länsstyrelsen anlitat en extern konsult för att göra en miljöteknisk markundersökning på platsen där det ...
  Läs mer

 • 2013-04-16

  Pressmeddelande överförmyndarverksamheten


  Pressmeddelande Överförmyndarverksamheten i Perstorp lyfts fram som ett gott exempel. Perstorps kommuns överförmyndarverksamhet har inspekterats av län...
  Läs mer

 • 2013-03-26

  Rekord för antalet sökande till Skåne Nordvästs traineeprogram


  I år har det slagits rekord i antalet ansökningar till Familjen Helsingborgs traineeprogram!Kommunerna i nordvästra Skåne har sedan hösten 2006 samarb...
  Läs mer

 • 2013-02-04

  Öppet hus Solparken


  Öppet hus på nybyggda Solparkens förskola. Söndagen den 17 februari klockan 11.00 - 14.00. Välkomna!
  Läs mer

 • 2012-12-14

  Pressmeddelande


  På morgonen den 14 december inträffade en incident på kommunhuset i Perstorp där en person hotade personalen och försökte sätta eld på sig själv. Genom...
  Läs mer

 • 2012-10-11

  Ny skolchef


  Ny skolchef i Perstorps kommun blir Åke Svensson. Åke har tidigare varit rektor på Centralskolan i Perstorp och kommer närmast ifrån en tjänst som...
  Läs mer

 • 2012-10-08

  Kommunfullmäktige 17 okt kl. 18.00


  Kungörelse kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige i Perstorp sammanträder i kommunhusets sammanträdeslokal Karpen.

  Onsdag den 17 oktober, kl. 18.00.

  Handli...


  Läs mer

 • 2012-09-19

  Information om säkerhet och risker


  En ny broschyr om säkerhet och risker delas ut med posten till samtliga hushåll i Perstorps kommun inom kort. Uppdatering av broschyren har skett med...
  Läs mer

 • 2012-09-11

  Kommunfullmäktige 19 sept


  Kommunfullmäktige i Perstorp sammanträder den 19 september kl 18.00 i kommunhuset, Torget 1 Perstorp. Sessionsal Karpen. Allmänheten hälsas välkomna!


  Läs mer

 • 2012-08-17

  Luftvattenspolning i Perstorp


  I vårt arbete med att förbättra vattenkvaliteten i Perstorp har under vecka 33 spolningen påbörjats. Spolningen kommer att pågå till i mitten av...
  Läs mer

 • 2012-08-17

  Frukost till alla elever i högstadiet


  Perstorps kommun bjuder alla elever i högstadiet på frukost i ett unikt folkhälsoarbete.

  Från och med den 20 augusti kommer alla elever i högstadiet i...


  Läs mer

 • 2012-08-17

  Pressträff - utbyggnad av fibernät


  Pressträff om utbyggnaden av fibernätet i Perstorps kommun.

  Kommunledningen höll den 14 augusti pressträff med anledning utav utbyggnaden av fibernätet...


  Läs mer

 • 2012-07-05

  Pressmedd. - Förskoleutbyggnad


  Perstorp 28 juni 2012

  Perstorpskommun har tecknat avtal om byggnation av en ny förskola vid Parkskolan.

  Perstorps Kommun har nu tecknat avtal med Einar...


  Läs mer

 • 2012-07-04

  Driftstörningar i mobiltrafiken


  Perstorps Kommun upplever i nuläget stora störningar vad det gäller mobiltrafik. Detta innebär att det just nu kan vara svårt att få kontakt med...
  Läs mer

 • 2011-11-25

  Klimatsmarta julklappstips


  Under 2010 deltog ett antal hushåll i Perstorps kommun i ett projekt som heter Klimatvardag. Projektet gick ut på att lära sig att med enkla knep leva...
  Läs mer

 • 2011-10-06

  Bombhot mot kommunhuset


  Kommunen drabbades den 6 oktober av en mycket obehaglig händelse. I samband med postöppningen inkom det ett bomhot mot de anställda i kommunhuset.

  Poli...


  Läs mer

 • 2011-06-13

  Överförmyndaren


  Överförmyndarnämnder i samverkan
  Tel. vxl: 0435-39 000
  Epost Perstorp: overformyndaren@perstorp.se
  Epost Klippan: overformyndaren@klippan.seEpost Bjuv:...
  Läs mer

 • 2011-04-20

  Information från Räddningstjänsten


  Räddningstjänsten i Perstorp skickar inte ut företag för att sälja brandskyddsutrustning såsom; handbrandsläckare, brandvarnare eller brandfiltar.

  Rädd...


  Läs mer

 • 2011-04-12

  Polisanmälan avseende miljöbrott


  Miljödomstolen har i dom konstaterat att Sydvatten AB saknar tillstånd till den grundvattenbortledning som uppkommer då tunneln är i drift. Den...
  Läs mer

 • 2010-09-14

  Korsordsvinnare


  Under sommaren har Perstorps kommun utmanat alla läsare av Norra Skånes sommarbilaga och Aktivitetskalendern med ett klurigt korsord med...
  Läs mer

 • 2009-12-18

  Allmänna ordningsföreskrifter


  Allmänna lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 242.4 kB)
  Läs mer

 • 2009-09-21

  Funkas kommunbarometer


  Barometerskalan har fyra nivåer; Vackert, Halvklart, Ostadigt och Stormvarning. Perstorps Kommun fick toppbetyg då två "Vackert" och ett "Halvklart"...
  Läs mer

 • 2009-09-03

  Perstorps Kommun i toppen!


  Läs mer

 • 2009-08-25

  Söderåsens miljöförbund startar


  Efter detta datum ska du vända dig till Söderåsens miljöförbund i alla de miljö- och livsmedelsärenden som tidigare behandlats i Perstorps kommun. Det...
  Läs mer

 • 2009-06-25

  10MILA-firande


  Perstorps Kommun bjöd in representanter från de som medverkade till att göra 10-mila helgen till den succé det blev. Vi tog tillfället i akt att samla...
  Läs mer

 • 2009-05-25

  Jag tog tåget till 10MILA


  Jag tog tåget till 10MILA löd texten på Alternativets specialtryckta t-shirtar som såldes på ovan nämnda tåg. Och självklart ville man köpa t-shirten,...
  Läs mer

 • 2008-10-10

  Var beredd!


  Broschyren "Var beredd" delas ut till alla hushåll i Perstorps kommun hösten 2008 och är ett led i arbetet att göra Perstorps kommun tryggare och...
  Läs mer

 • 2008-03-07

  Vinnare i "Handla klimatsmart"


  I början av februari 2008 anordnades en teckningstävling för årskurs 6-9 på skolorna i kommunen. Tävlingen gick ut på att skapa en reklamaffisch för...
  Läs mer

 • 2008-01-24

  Så tyckte ni om den nya hemsidan


  Perstorps kommuns nya hemsida har legat ute sedan slutet av oktober 2007.

  Sedan dess har en webbfråga funnist tillgänglig för er på vår förstasida.

  Webb...


  Läs mer

 • 2008-01-03

  Anmäl stöld & förlust på Internet


  Du kan via internet anmäla stöld och förlust på www.polisen.se/anmalanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Det går också bra att ringa 114 14 och göra en anmälan. 114 14 är telefonnumret...


  Läs mer

 • 2007-11-01

  Landsbygdsutveckling i Skåne


  Var med och utveckla din landsbygd!

  Perstorps Kommun och Hässleholms kommun har ett samarbete när det gäller landsbygdsutveckling. En arbetsgrupp har...


  Läs mer

 • 2007-10-29

  Skånsk resvaneundersökning


  Skånsk resvaneundersökning blir verklighet i höst

  Under hösten kommer många skåningar att få ett brev hem i sina brevlådor som ber dem fylla i sina...


  Läs mer

Informationsägare: Dennis Thörner
Senast uppdaterad: 2013-03-19

Aktuellt

Länktips

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.