Perstorps kommun, länk till startsidan
Lyssna på sidan Lyssna

Övergripande mål i Perstorps Kommun

På kommunfullmäktige i januari 2009 påbörjades en diskussion i mindre grupper. I arbetet ingick en SWOT-analys som skulle analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Perstorps kommun. Syftet var att med denna analys som grund ta fram ett för hela den kommunala organisationen gällande måldokument. Efter ett stort antal arbetande och processande presidiemöten under våren 2009 så kunde ett helt enigt fullmäktige fatta beslut om måldokumentet i maj 2009.
Utöver 4 övergripande mål så finns ett stort antal delmål angivna liksom hur dessa ska mätas och vilka som ansvarar för att målen uppnås.

Måldokumentet sätter den riktning som våra politiker gemensamt önskar för tjänsteproduktionen i Perstorps kommun och ingår som ett första led i våra individuella utvecklingssamtal som lägger grund för handlingsplaner och lönesättning efter våra lönekriterier.

Övergripande målPDF (pdf, 21.5 kB)

Tipsa andra genom att skicka till:
Informationsägare: Per Almström
Senast uppdaterad: 2012-12-05
Kontakt

Post och besöksadress:
Torget 1, 284 85 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30
fredag 08.00-15.00
lunchstängt 12.00-13.00

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.