Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Norra Lyckan 2-3

Fyll i beskrivning av bilden

På Norra Lyckan skolan vill vi att eleverna möts av behörig, engagerad personal, som verkar för att ge eleven bra förutsättningar att möta ett föränderligt samhälle, få en god kunskapsbas och lust till livslångt lärande.

Vi ser ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare som en avgörande faktor för att lyckas i vårt arbete. Vårt uppdrag är att ta ansvar för elevernas skolgång utifrån de lagar och styrdokument som gäller för vår verksamhet.

Vi ska:

  • ge elever möjlighet att känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet
  • ge elever möjlighet att känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter
  • lyfta fram verksamhetens mål, samt tydliggöra och förmedla dessa till elever och vårdnadshavare
  • fortlöpande utvärdera, ompröva och utveckla för att bli bättre

Vi lär av våra erfarenheter och är en lärande organisation.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Ledningsdeklaration

Som ledare för verksamheterna (skola och fritidshem) på Park- och Norra Lyckanskolan anser vi att öppenhet och ärlighet är förutsättningar för ett gott samarbete. Vi anser att ett nära samarbete med vårdnadshavare är en avgörande faktor för att lyckas i arbetet.

Vårt uppdrag är att ta ansvar för våra verksamheter utifrån de lagar och styrdokument som gäller. För att möta ett föränderligt samhälle ska vi som arbetar inom våra olika verksamhetsformer, ge eleverna en kunskapsbas och lust till livslångt lärande.

I vår organisation ska alla känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet.

Fakta:


  • Här går årskurs 2-3 och vi är ungefär 200 elever på åtta klasser.
  • På skolan finns matsal, skolbibliotek, idrottshall samt salar för trä-och syslöjd och fritidshem.
  • Eleverna har tillgång till en varierande skolgård som inbjuder till lek i både natur och på cykel.
  • På skolan ha varje elev tillgång till Ipad och andra digitala verktyg som används i undervisningen.
  • Vi arbetar efter grönflagg.


Expedition:(Placering Parkskolan)

Annika Sjöholm, telefon: 0435 - 392 51
e-post: annika.sjoholm@perstorp.se

Lotta Nordkvist 0435 - 392 31
e-post: lotta.nordkvist@perstorp.se

 

Besöksadress:

Norra Lyckanskolan
Hökvägen 18
284 36 Perstorp

 

Postadress:

Perstorps Kommun BUN
Norra Lyckanskolan
284 85 Perstorp

För ytterligare information kontakta

Rektor: Tonny Laursen
telefon: 0435-393 04
e-post: tonny.laursen@perstorp.se

Biträdande rektor: Anna Lindau Thelandersson
telefon: 0435-39282
e-post: anna.lindau@perstorp.se

Senast uppdaterad: 2019-07-01

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här