Till Perstorps startsida

Parkskolan F-1

Fyll i beskrivning av bilden

Parkskolan ligger i centrala Perstorp och har ca 180 elever.

Skolan är en F-1-skola med ljusa och rymliga lokaler och stor skolgård. Det finns också skolbibliotek och ett fritidshem med tre avdelningar.

När vi har utedagar utnyttjar vi gärna den fantastiska naturen kring Perstorp.

I varje klassrum finns tillgång till datorer.

På Parkskolan arbetar lärare, fritidspedagoger, specialpedagog, sv2-lärare, talpedagog och skolsköterska. Vid behov finns skolläkare, skolpsykolog och kurator att tillgå.

Skolbiblioteket är bemannat måndagar 8-10, tis och tors 8-10.

Barnen äter lunch i Folkets Park, som ligger ett stenkast från Parkskolan.

Barnen går till en närliggande skola för att ha idrott.

Bad och simundervisning får barnen på kommunens fina badanläggning av utbildad badpersonal.

Personalen på Parkskolan arbetar tillsammans för att barnen...
.. ska känna sig trygga i skolan.
.. ska respektera skillnader i människors levnadssätt.
.. ska uppleva vår verksamhet som rolig och lärorik.

Läsåret 2017-2018

Välkommen till Parkskolan där vi arbetar med utgångspunkt från FN Barnkonventionlänk till annan webbplats som ska genomsyra alla lagar och skolans specifika lag är skollagen.

I samspel med skollagen är vårt uppdrag riktat till specifika verksamheter inom skolan via Lgr 11 reviderad 2016. Vid Parkskolan har vi förskoleklass, grundskola årskurs 1 och fritidshem inom läroplanen Lgr 11. Vi har också en inkluderad grundsärskola.

Demokratiarbete sker dagligen i alla skolformer och värdegrundsarbete med likabehandling är återkommande i alla handlingsplaner vi använder inom skolan. Skolans olika handlingsplaner är fördjupningar inom specifika uppdrag med Grön Flagg www.hsr.selänk till annan webbplats samt Likabehandling www.do.selänk till annan webbplats.

I vår Elevhälsoplan är syftet att arbeta med salutogent, systematiskt och förebyggande hälsoarbete på ett inkluderande sätt, precis som uppdraget enligt skollagen kräver.

Elevhälsan är tillgänglig för alla elever inom skolan och är förebyggande hälsoarbete som samverkar utanför kommunen dessutom.

www.spsm.selänk till annan webbplats

Handledning till lärare och föräldrar med elever inom diagnoser

www.skane.selänk till annan webbplats

”En väg in ” . BUP

Barn och ungdoms habilitering

Perstorps kommun har kulturgaranti där det ingår samarbete med bibliotek och Region Skåne där handlingsplan finns gällande Skapande skola för alla barn i kommunen.

Skolan samarbetar med myndigheter inom och utanför kommunen för att främja alla barns utveckling och likabehandling.

www.do.selänk till annan webbplats

Här arbetar med material kring demokrati och likabehandling.

Likabehandlingsplanen finns anslagen på hemsidan och revideras kontinuerligt.

Systematisk kvalitetssäkring sker genom arbete med material och årshjul från skolverket.

Du kan bidra både som förälder och elev med att fylla i kvalitetssäkrande enkäter kring skolans trivsel och hur du mår.

Via Perstorps kommuns hemsida ser du enkäten i november.

Läslyftet för evidensbaserad kompetensutveckling i skola som bidrar till skolans utveckling och lärarnas kompetensutveckling. Utbildningen är evidensbaserad och skolverket, kommunen och Högskolan Kristianstad bedriver den genom ett samverkansavtal.

www.skolverket.selänk till annan webbplats

Fritidshemmen vid skolan styrs också det av skollagen och Lgr 11 reviderad 2016.

Samordnare för alla kommunens fritidshem samverkar med rektor för att kvalitetssäkra fritidshemmen och evidensbaserat årshjul används för att utveckla verksamheten. Naturligtvis samarbetar förskoleklass, grundskola och fritidshem dagligen och har dessutom en Likabehandlingsplan och handlingsplaner för fritidshem att arbeta utifrån.

Grön Flagg är ett av fritidshemmets arbetssätt för att skapa klimatsmarta och hållbar utveckling samt en stor del av demokratiarbetet där man tillvaratar elevernas intresse för närmiljön, natur och kultur.

Med dessa stora och informativa ord hoppas jag på ett gediget och utvecklande samarbete där eleven är i fokus för varje barns bästa ligger mig extra varmt om hjärtat. Mitt dagliga arbete är präglat av demokrati och elevhälsoarbete för att kunna nå målen och de många formativa bedömningar som görs pekar på en positiv utveckling där vi tillsammans når målen på både kort och lång sikt.


Kontaktuppgifter

Telefon

Annika Sjöholm 0435 - 392 51   annika.sjoholm@perstorp.se

Lotta Nordkvist 0435 - 392 31    lotta.nordkvist@perstorp.se

Besöksadress

Parkskolan
Oderljungavägen 25
284 33 Perstorp

Postadress

Perstorps Kommun
BUN
Parkskolan
284 85 Perstorp

För ytterligare information kontakta

Rektor Tonny Laursen 0435-393 04   tonny.laursen@perstorp.se

Senast uppdaterad: 2018-02-06

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här