Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Bygga, bo och miljö

Fyll i beskrivning av bilden

Plan- och byggförvaltningen handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov/anmälan och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger bostadsanpassningsärenden, reservationer och försäljning av tomter för småhusbebyggelse, mark- och exploateringsärenden med mera.

Plan- och byggförvaltningens besöksadress är Torget 1, Perstorp.
Plan- och byggförvaltningen nås även via e-post:
bn[at]perstorp.se eller bygglov[at]perstorp.se

Välkomna med frågor eller synpunkter!

Våra e-tjänster och blanketter når du via självservice och blanketterlänk till annan webbplats

 

Nyheter från Bygga, bo och miljö

 • Vägkorsning ändras - görs lägre för mjukare passering
  Just nu pågår arbete med vägbulan i korsningen Stockholmsvägen/Spårvägsgatan/Järnvägsgatan.
  Arbetet beräknas pågå sju till tio dagar.

  03 okt 2019
 • Välkommen tyck till om hastighetsplan och parkeringsplan
  Kommunfullmäktige har i budget avsatt medel för trafikutredningar. Syftet med dessa är att ta ett helhetsgrepp kring trafikfrågorna och ge ett vidare underlag för ställningstagande för åtgärder.
  Välkommen tyck till om hastighetsplan, parkeringsplan och parkeringsnorm.

  26 sep 2019
 • Välkommen tycka till om planförslag
  Samråd för detaljplan för del av Perstorp 20:3 (samlingslokal för Jehovas vittnen) . Jehovas vittnen i Perstorp avser att sälja fastigheten för den nuvarande samlingslokalen på Trastvägen 7 och istället uppföra en ny byggnad på cirka 250-300 kvm varför en ny tomt om cirka 2500 - 3000 kvadrameter sökes.
  19 sep 2019
 • Perstorps kommun ställer ut blomsterurna på Sofiero
  Perstorps kommun ställer tillsammans med övriga kommuner inom Familjen Helsingborg ut varsin urna på Den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero som arrangeras 23-25 augusti.
  22 aug 2019
 • Perstorp ett föredöme - prisas för krav i upphandling
  Perstorp är en av få kommuner som i sina inköpskriterier prioriterar återvunna flöden. Det konstaterar miljö- och återvinningsföretaget Ragn Sells som utnämnt Perstorp till en ”Cirkulär förelöpare” 2019
  15 aug 2019
 • Vattenproduktionen i fas igen
  Produktionen av vatten är nu i fas igen efter reparation av en borra.
  Därmed är det åter normal kapacitet i leveranserna.
  Men vänligen slösa inte med vattnet - det är vårt viktigaste livsmedel och tillgången är inte obegränsad.

  25 jun 2019
 • Klipp häcken och håll sikten fri
  Det är grönt och skönt så här i sommartid. Men att träd, häckar, växter och blommor växer är inte bara ett fint inslag. De kan även utgöra en fara.
  Så du som fastighetsägare: Vänligen se till och klipp buskar, träd och häckar så sikten blir fri i korsingar och gångtrafikanter kan passera på trottarer.

  20 jun 2019
 • Problem i vattenproduktionen - var försiktig med användandet
  Perstorps kommun vädjar om försiktighet vid användandet av det kommunala vattnet.
  Undvik till exempel bevattning, biltvätt och fyllande av pooler.
  Detta på grund av problem vid produktion av vatten.

  24 maj 2019
 • Perstorps Kommun ansöker om delägarskap i NSVA
  Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vattenverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA ägs gemensamt av de sex nämnda kommunerna. Varje kommun har en lika stor ägandedel och är VA-huvudman i sin kommun.
  Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade på sitt senaste sammanträde att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps Kommun hos NSVA.

  29 mar 2019
 • Många intresserade av av solenergi
  Föreläsningen om solel och solceller intresserade många. Ett fyrtiotal personer hade samlats i bibliotekets hörsal för att få veta mer.
  22 mar 2019

Senast uppdaterad: 2019-10-10

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här