Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Vinterväglag

Fyll i beskrivning av bilden

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

 

Gata-Parks ansvar

Gata -Park ombesörjer vinterväghållningen på kommunala körbanor, cykelbanor, cykelvägar och torg.

 

Halka
Alla större gator och vägar, samt cykelvägar är prioriterade när det gäller halkbekämpning. Detta innebär att dessa gator och cykelvägar halkbekämpas först.

 

Snö
Vid snöfall gäller samma prioritetsordning som vid halka. Gator, cykelvägar och gångytor snöröjs och halkbekämpas.

 

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten.

 

Vinterrenhållning

Fastighetsägaren skall snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och vid halka sanda gångbana resp. annan gångyta eller vidta andra åtgärder för motverkande av halka. Snö och is skall forslas bort eller läggas upp så att framkomligheten inte hindras. I fastighetsägarens skyldighet ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

Snöröjningen kan tidvis försvåras på grund av bilar som står parkerade på gator. Vid plogning kan det hända att snö från gatan hamnar på gångbanorna och framför garageinfarter och dylikt. Gatukontoret försöker undvika att detta skall inträffa, men ber om överseende ifall situationen ej kan undvikas. I bostads- och villaområden underlättar det om fastighetsägaren vid röjning tar hål i snövallen vid korsningar för att underlätta för de gående att korsa gatan.

 

I vissa svårplogade områden måste snön läggas upp på trottoaren på ena sidan av gatan. När det sker behöver inte fastighetsägaren snöröja sin del av trottoaren längre. Då hänvisas all gångtrafik till andra sidan av gatan.

Kommunfullmäktiges beslut är att snöröjning på kommunens ansvarsområden börjar vid 3 cm på gång - och cykelvägar och 8 cm på gator

Sand för halkbekämpning får avhämtas gratis genom kontakt med tekniska kontoret 0435-39171.

 

Barmarksrenhållning

Fastighetsägaren skall sopa, forsla bort skräpet, ta bort ogräs och sopa upp och forsla bort sand som använts som halkbekämpning. Orenheter mm får inte föras ner i rännstenen eller ut i körbana, i avloppsbrunn eller placeras på allmän platsmark.

Vid torg, gågata eller liknande omfattar fastighetsägarens renhållningsansvar den gångyta utanför fastigheten som genom sin utformning kan anses vara gångbana. Då någon gångbanedel inte kan urskiljas anses gångbana vara ett område om 3 meters bredd utanför fastigheten. Lika med gångbana anses också trappa eller dylikt som uppfyller gångbanans uppgift.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-16

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här