Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Behandling av personuppgifter

Fyll i beskrivning av bilden

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, förkortad GDPR – General Data Protection, som svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer.

Syftet med dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet. Lagen ställer högre krav på hur myndigheter, organisationer och företag behandlar personuppgifter.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Personeuppgifter kan vara:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • platsinformation
 • bankuppgifter
 • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
 • en uppdatering i sociala medier


Vad innebär den nya lagen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen följs.


Hur hanterar Perstorps kommun dina personuppgifter?

Perstorps kommun hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och din fastighetsbeteckning för att ha möjlighet att leverera vatten. Och gör du en anmälan/ansökan behövs också personuppgifter.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra våra skyldigheter gentemot dig som medborgare eller kund, exempelvis genom att erbjuda skolgång eller bevilja försörjningsstöd, parkeringstillstånd och bygglov.


Hur hamnar dina personuppgifter hos Perstorps kommun?

Vanligtvis hämtar Perstorps kommun uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheter som Skatteverkets register, eller andra privata och offentliga register.


Vilka personuppgifter sparas?

Perstorps kommun sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera och handlägga ditt ärende.


Vem tar del av dina personuppgifter?

Det är endast de medarbetare i Perstorps kommun som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är ett stöd i vår kommunikation med dig. Exempel på personuppgiftsbiträde är ett IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller en lärportal för dialog mellan pedagog och förälder i skolan. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter har samlats in för.


Hur länge lagras dina personuppgifter?

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Det finns även andra lagar, exempelvis socialtjänstlagen och arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras. Dina personuppgifter får exempelvis bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid.


Dina rättigheter

 • Du kan begära tillgång till dina och dina barns personuppgifter
 • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
 • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndighetenlänk till annan webbplats

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

 

Jag vill ta tillbaka mitt samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Perstorps kommun.

För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Perstorps kommun via de kontaktuppgifter som finns längst ned på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke upphör vi att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.
I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Den som är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR är den nämnd som hanterar ditt ärende. Kontakta den förvaltning som hanterar dina personuppgifter.

Vad menas med laglig grund för att behandla personuppgifter?

Det finns olika lagliga grunder för att behandla personuppgifter:

 • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
 • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
 • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
 • Det kan också finnas annan laglig grund, vilket endast är aktuellt när känsliga personuppgifter ska behandlas.

Du har alltid rätt att få information om vilken laglig grund som är den som ligger till grund för behandlingen av just dina personuppgifter. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta personuppgiftsansvariges förvaltning.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Perstorps kommun:

Postadress: Perstorp Kommun, 284 85 Perstorp
Besöksadress: Torget 1, 284 31 Perstorp
Telefon: 0435-390 00
E-post: kommunhuset(at)perstorp.se


Dataskyddsombud

JP Infonet
Dso.perstorp(a)jpinfonet.se
Kornhamnstorg 6
Box 2237
10316 Stockholm

Mer information

 

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram