Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Patientnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Har du synpunkter på vården?
Har du frågor eller synpunkter på vården eller det bemötandet du fått så tala i första hand med personalen eller verksamhetschefen. Känns det svårt att framföra synpunkter till personalen, kan du vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden är till för dig
Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:

  • All offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  • Vården inom kommunerna enligt avtal
  • Folktandvården

Patientnämnden ska enligt lagen

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att får den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakter mellan patienter/vårdtagare och personal
  • Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter

Patientnämndens tjänstemän och politiker har tystnadsplikt. När du vänder dig till patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på Patientnämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Patientnämndens kansli
Tfn 0770-11 00 10, patientnamnden.kansli@skane.se

Senast uppdaterad: 2017-06-14

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här