Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Företagets resa i testbädden

Fyll i beskrivning av bilden

 

Företagets resa i testbädden kan i grova drag delas upp i 5 steg. Stegen kan modifieras en aning beroende på företagets behov.

 

Steg 1: Intresseanmälan. Alla företag som deltar i testbädden ska skicka in en intresseanmälan. Intresseanmälan finns att under fliken "Anmälan till Testbädden". Där anges även under vilka perioder det är möjligt att skicka in anmälan. 

Deltagandet i testbädden kan handla om allt ifrån att ett företag vill gå bredvid och skugga vid vissa vårdsituationer, till att man vill testa en prototyp. Testet kan också handla om ett företag vill testa användarbarheten av en produkt i ett nytt sammanhang.

Intresseanmälan är i regel inte underlag för urval, utan är att betrakta som ett informationsunderlag till DIDEC:s ledning för att vederbörande ska få en uppfattning om ert företag och er produkt, tjänst, metod eller idé.

 

Steg 2: Personligt möte. När intresseanmälan är inskickad och sista anmälningsdatum passerat, kommer vi kontakta de som skickat in en intresseanmälan för att boka ett personligt möte. Under mötet fördjupar vi oss i er intresseanmälan.

 

Steg 3: Workshop med vårdpersonal. Efter det personliga mötet, presenteras företagens idéer för vår vårdpersonal. Bedömer vårdpersonalen att idén är intressant att höra mer om, bjuds företaget in till att delta på workshops ihop med vårdpersonal.

Workshoparna är till för att företag och vårdperonsal ska få en gemensam bild av behoven och utmaningarna inom demensvården, samt samförståelse om innovationens roll kopplat till dessa. Workshopen är en tvåstegsraket.

workshop nr.1  presenterar företaget sin innovation för vårdpersonalen. Fokus ska ligga på vilket värde innovationen har för den enskilde brukaren. Företaget kommer sedan i smågrupp med handplockad vårdpersonal diskutera innovationen och vilka olika funktioner som är viktiga för att innovationen ska kunna leverera resultat.

Till workshop nr. 2 (ca. 3-4 veckor senare) får företaget möjlighet att skissa på ett koncept av prototyp/idé som man vill testa i testbädden. Konceptet presenteras i samma smågrupper som vid workshop nr 1. Företaget presenterar också vilka frågeställningar man vill få besvarade under testperioden.

 

Steg 4: Testomgång påbörjas. När workshoparna är genomförda, påbörjas testerna. Inledningsvis görs en projektplan upp, med tidsramar, hållpunkter, uppföljning och andra viktiga deltajer. Företag och testbädd kommer också signera olika avtal så som projektavtal och sekretessavtal. När projektplanen är gjord, kör man igång med testperioden.

 

Steg 5: Avveckling och uppföljning. När testperioden är klar, avvecklas projektet och en uppföljning av testet görs, där vårdpersonal tillsammans med företag tittar på vilka olika resultat som testet visat.  

 

Tidsspann mellan steg 1 - steg 4 är ca. 3 månader. Tidsspann mellan steg 4 - steg 5 är beroende av vilket stöd företaget efterfrågar.

 

Har du frågor om hur ditt företags resa kan se ut i testbädden? Kontakta oss här

 

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: 2018-11-29

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här