Till Perstorps startsida
Översätt / Translate

PERSTORP.SE

Stöd till anhöriga

Fyll i beskrivning av bilden

Stöd till personer som vårdar eller hjälper någon

1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen SoL 5 kap 10 §.
Den innebär att:
Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Vem berörs av lagen?
Bestämmelsen berör dig som vårdar eller stödjer en närstående. Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Du avgör själv om du anser att lagen gäller dig och din situation. Perstorps kommun erbjuder stöd till alla personer som vårdar, stöttar eller hjälper någon. Vi har policy och riktlinjer för hur vi arbetar.

Träffpunkten

 

Anhörigverksamhet

Träffpunktens verksamhet riktar sig till anhöriga från 18 års ålder. Anhöriga under 18 år hänvisas till Individ och Familjeomsorgen.
Anhörigas vård och hjälp är viktig för en bra omsorg och betyder så oerhört mycket för personen som tar emot det anhöriga gör. Men även anhöriga kan ibland behöva lite hjälp och för att underlätta i sin situation erbjuder vi olika former av stöd.

ABIC - Anhörigas Behov I Centrum
Det stöd som Träffpunkten och anhörigkonsulenten erbjuder är kostnadsfritt och anhöriga behöver inte ansöka. Anhörigas behov ska vara i centrum och för att tillgodose anhörigas behov av stöd kan flera kunskapskällor användas. Anhöriga ska känna sig trygga och möta förståelse och gemenskap. Stödet ska vara förebyggande, flexibelt och ge anhöriga redskapen att underlätta i sin situation och ge ökad livskvalitet.

Det här kan anhörigkonsulenten hjälpa till med

  • Information och rådgivning
  • Anhörigsamtal
  • Regelbunden telefonkontakt
  • Samtalsgrupper
  • Anhörigvårdarkort
  • Kontakt med kommunen och intresseorganisationer

Stöd som underlättar och som du kan ansöka om

Du kan ansöka om avlösning både inom äldreomsorgen och inom LSS/socialpsykiatrin. Andra insatser som kan underlätta för dig och din närstående kan vara t.ex. trygghetslarm, mat hemlevererat, hemtjänst, hjälpmedel, ledsagarservice mm.

Information och ansökan till biståndshandläggare;

Äldreomsorg: tel. 0435-392 14 eller 0435-391 45

LSS/socialpsykiatri: tel. 0435-391 80

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här