Till Perstorps startsida

PERSTORP.SE

Råd och stöd för barn, ungdomar och deras föräldrar

Fyll i beskrivning av bilden

För barn, ungdomar och deras föräldrar i Perstorps kommun finns flera verksamheter där du kan få råd, stöd och hjälp i olika situationer.

Barn & Familj – individ & familjeomsorg (IFO)

Socialsekreterarna, som arbetar inom området barn och familj, utreder och ger hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. Hit kan du vända dig till för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Telefon: 0435-390 00

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (OF)

LSS-handläggare utreder behov och beslutar om insatser för att stötta personer med funktionsnedsättning så att de får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.

Telefon: 0435-390 00

Familjerätt - individ & familjeomsorg (IFO)

Socialsekreterare, som arbetar med området familjerätt, utreder på uppdrag av tingsrätt frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Hit kan du också vända dig för att boka tid för samarbetssamtal eller få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal i dessa frågor.

Telefon: 0435-390 00

Försörjningsstöd - individ & familjeomsorg (IFO)

Socialsekreterarna, som arbetar med området ekonomi, kan hjälpa dig med hushållsrådgivning och ansökan om försörjningsstöd (även kallat "ekonomiskt bistånd" eller "socialbidrag").

Telefon: 0435-390 00

BVC - Barnavårdscentral (Region Skåne)

Barnhälsovård innebär återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd till föräldrar under barnets första sex år. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Detta kan vi vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovården är frivillig och helt utan kostnad.

Barnavårds-/familjecentralen i Perstorp har ett nära samarbete med Familjens hus.

Telefon: 0435-66 63 30

Barn - och ungdomspsykiatri, BUP ( Region Skåne )

Verksamheten för Barn- och ungdomspsykiatrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (BUP) har öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.

Telefon 044-309 23 11

Akutvård BUP Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon: 040-33 17 11

Barn- och ungdomshabiliteringen (Region Skåne)

Barn- och ungdomshabiliteringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vänder sig till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning. Hos barn- och ungdomshabiliteringen möter du personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling. Även familjen är välkommen och hela familjens behov vägs in när habiliteringen planeras

Telefon: 040-33 30 00

SKED - Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Region Skåne)

SKEDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar vi för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi. Vi vänder oss till dig som har frågor, funderingar och vill veta mer kring specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi.

Telefon: 046-77 09 30

Maria ungdom - rådgivning

Maria ungdomslänk till annan webbplats rådgivningstelefon är öppen dygnet runt.

Telefon: 08-123 474 10

FMN - Föräldraföreningen mot narkotika i Malmös (förening)

FMNlänk till annan webbplats ser som sin främsta uppgift att ge råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.

Telefon: 040-14 05 95

BRIS - Barnens Rätt i Samhället (förening)

BRISlänk till annan webbplats kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Telefon: 116 111

Livlinan (förening)

Livlinanlänk till annan webbplats ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Senast uppdaterad: 2018-03-15

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här