Till Perstorps startsida

Digital Innovation
for Dementia Care (DIDEC)

Fyll i beskrivning av bilden

Österbo - ett särskilt boende med demensinriktning

Syftet med DIDEC är att genom förbättrad metodik för samskapande och utmaningsdriven innovation inom demensvården, öka innovationskraften, konkurrenskraften och tillväxten inom Life Science SMF:S inriktade mot tekniklösningar för demensvård.

För att åstadkomma detta ställer vi om Österbo demensboende till testbädd DIDEC, i vilken vi bjuder in aktörer från hela FoU-kedjan till att idé-och behovsgenerera samt samskapa personcentrerade produkter utifrån demensvårdens befintliga utmaningar.

Projektmålet är att utveckla en verksamhetsmodell för testbädd DIDEC innehållande metodik för förbättrat samskapande kring välfärdsteknik inom demensvård. För att nå projektmålet ska vi i projektet bland annat ta fram ramverk för testbädden (innehållande juridiska och horisontella ramar), utveckla samskapandemetodiken ihop med forskning, näringsliv och civilsamhälle, samt kvalitetssäkra testbädden genom testverksamhet.

Vid avslutat projekt ska 20 företag i olika form fått stöd via, samt upplevt nytta av testbädd DIDEC. Projektet ska också totalt sätt generera två heltidstjänster hos deltagande företag.

I projektet samarbetar vi med Medeon Science Park, Krinova Science Park, Blue Science Park, Högskolan Kristianstad, Kunskapscenter Demens (Region Skåne), Kommunförbundet Skåne och Perstorp demensförening. Vi ska även ha erfarenhetsutbyten med ERUF-projektet Stockholm Digital Care, Västerås och eventuellt Odense Kommun (Danmark).

På sikt förväntas DIDEC bidra till regional hållbar tillväxt genom bland ett konkurrenskraftigare näringsliv samt förbättrad hälsa hos individer med demenssjukdom, säger Annelie Börjesdotter, förvaltningschef för socialförvatningen.

Projektets målgrupp är Skåne-och Blekingebaserade SMF:s, vilka kommer medverka som idékläckare och testutförare vid DIDEC.

Läs mer:

Satsning på digitalisering inom demensvården - miljonstöd beviljat


Kontaktpersoner:
Annelie Börjesdotter, Förvaltningschef för socialförvaltningen
0435-391 41

Frida Beijer Brondén, Utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret
0435-392 71

Projektet är ett delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: 2018-02-28

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här