Till Perstorps startsida

Varför DIDEC - och hur?

Fyll i beskrivning av bilden

I DIDEC utgår all innovation och utveckling ifrån individens behov. Ovan illustreras projektets olika projektets olika aktörer och förhållandet mellan dessa. Mer information om organisationen finns att hitta under rubrik "vilka är vi?"


De senaste åren har digitaliseringen tagit vårdvärlden med storm. Med nya tekniker och arbetsmetoder har vården på kort tid både kunnat effektiviseras och gjorts mer anpassbar för patient och brukare. Idag förväntar vi oss mer av vården, vilket ställer högre krav på oss som vårdgivare.

Mitt i denna tekniska utveckling, finner vi en demensvård som släpar efter. I takt med att vi blir äldre, ökar också antalet individer som under sin livstid hinner utveckla en demenssjukdom. Därmed växer också antal individer som drabbas av demens.

Demens är en komplex sjukdom, som kan ta sig många olika uttryck. Ett gemensamt symptom oberoende typ av demenssjukdom är nedsatt minnes- och beslutsförmåga. Med nedsatt .

beslutsförmåga kan det vara svårt att förmedla de behov man som individ upplever. Detta medför också svårigheter att ta fram tydliga individbaserade behovsbilder. Detta försvårar i sin tur utveckling av produkter/tjänster riktade mot denna målgrupp.

Med detta som utgångspunkt, ser vi i Perstorps kommun tillsammans med våra samarbetspartners ett stort behov av att förbättra metoden för hur vi kan anta brukarperspektivet i demensvårdsutvecklingen.

I DIDEC har vi därför valt att fokusera på att förbättra metodiken kring innovation inom demensvård.

Den metod DIDEC utgår ifrån bygger på följande steg:

  1. Identifiera brukarens behov. Med de begränsningar en demenssjukdom eller annan nedsatt kognition kan medföra vad gäller nedsatt besluts- och kommunikationsförmåga, utgör organisationen kring brukaren en väldigt viktig roll. Denna organisation består främst av vårdpersonal och anhöriga, som är experter på demens och som känner individen innan och utan. I innovationsprocessen är det viktigt att tidigt fånga upp brukarens behov, där organisationen kring hen utgör en viktig förlängd arm. För att hjälpa vårdpersonal och anhöriga att identifiera behoven, arbetar vi utifrån IDEO:s metod: Öppen och utmaningsdriven innovation

  2. Förmedla behoven till företag och entreprenörer. När vi identifierat brukarens behov, måste vi kommunicera ut dessa till de aktörer som i sin tur sitter på smarta och nytänkande idéer och lösningar. Detta gör vi bland annat genom nätverksträffar, olika spridningsaktiviteter och sociala medier.

  3. Idé möter behov. Företaget eller entreprenören ansöker till testbädden, där man bjuds in till att träffa vårdpersonal, anhöriga och brukare för diskussion. Möter produkten/tjänsten/idén de behov som identifierats inom demensvården, genomförs ett testprojekt i DIDEC:s testmiljö – testbädden.

  4. Samarbetet blir nu väldigt konkret. Utifrån utfallet vid idé- och behovsgenereringen, tas ett skräddarsytt innovationsstöd fram för företaget/entreprenören. Stödet kan bestå av allt ifrån skuggning av specifika vårdsituationer, till skarpa tester av produkt eller tjänst.

  5. Uppföljning och utvärdering. Vid avslutad testperiod följs resultatet av testet upp. Vilka parametrar som följs upp beror på vilka effekter produkten/tjänsten förväntades generera. Vid uppföljningen görs också en plan kring vad nästa steg i produktutvecklingen kan förväntas bli.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: 2018-04-13

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här