Perstorps kommun, länk till startsidan

Vindkraftsplan

Byggnadskontoret arbetade under 2011 med att ta fram ett Tematiskt tillägg till ÖP 2006 för vindkraft. Planförslaget var föremål för samråd och utställt under perioden maj-augusti 2011 respektive november-december 2011. Efter utställningen beslutade byggnadsnämnden att inte anta det tematiska tillägget men att istället inarbeta framtaget material i den kommande översiktsplanen.  Materialet nedan är således inte antaget och gällande utan ska enbart ses som underlagsmaterial. Utställningshandlingarna inklusive Landskapsanalysen hittar du under Handlingar. P.g.a. personuppgiftslagen (PUL) kan dokument med personuppgifter inte läggas ut på nätet. Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar de inkomna synpunkterna finns därför inte på hemsidan. Kontakta byggnadskontoret om Du vill beställa dem.

Handlingar

VindkraftsplanPDF (pdf, 71.6 MB)
UtställningsinbjudanPDF (pdf, 18 kB)
Samrådsredogörelse
LandskapsanalysPDF (pdf, 3 MB)
RemisslistaPDF (pdf, 9.6 kB)
Informationsägare: Mattias Bjellvi
Senast uppdaterad: 2015-04-14

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.