Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Hattstugan


Hattstugan finns i bottenplanet på Ybbåsens serviceboende i centrala Perstorp. På Hattstugans förskola finns två avdelningar, Tofsen 1-3 år och Luvan 3-5 år.

En viktig del i vår verksamhet är att utnyttja den fina natur vi har omkring oss, då vi är en grön-flagg certifierad förskola. Vi har utevistelse dagligen samt besöker uggleskogen eller ugglehallen en gång i veckan. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet, upptäckarglädje, fantasi och naturens skiftningar. Vid utelek tränas bland annat grov och finmotorik, samarbete och att värna om natur, miljö och hälsa.

Vi har dagligen planerad undervisning för att främja barns utveckling och lärande. Vi jobbar utifrån förskolans läroplan Lpfö 18. "Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" (Skolverket, 2018).

Vi arbetar temainriktat utifrån läroplanens mål. Planering av undervisning utgår från de olika ämnesområdena naturvetenskap, matematik, teknik, motorik, skapande, språk och kommunikation, barns inflytande och estetik. De övergripande målen i läroplanen går som en röd tråd genom våra teman och verksamheten.

Vi på Hattstugans förskola arbetar dagligen med att främja barns språkutveckling. Tecken som stöd är ett av verktygen i detta. Det innebär att ett ord förstärks med ett tecken. Vi använder tecken vid vardagliga rutiner som exempelvis matsituationer, samlingar och vid på- och avklädning.


Hattstugans Förskola
Postgatan 2
284 32 Perstorp

Luvan tel. 0734-45 90 85
Tofsen tel. 0734-45 90 95

Rektor
Petra Karlsson, 0435-391 37, e-post: petra.karlsson@perstorp.se

Senast uppdaterad: