Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Eldstäder & Braskaminer

Fyll i beskrivning av bilden

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till bygglovsenheten. I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.

 

Om skorstenens placering och utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende ska du skicka in en ansökan om bygglov.

 

Se följande exempel:

  • Skorstenen är placerad på undre halvan av husets takfall.
  • Skorstenens höjd över taktäckningen är mer än 1,2 meter.
  • Skorstenen placeras utanpå husets fasad.

 

Oavsett om din åtgärd kräver bygglov eller bygganmälan måste åtgärden besiktigas och godkännas av sotare. Då åtgärden är besiktigad och du fått slutbesked från byggnadskontoret får åtgärden tas i bruk.

 

Senast uppdaterad: