Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunens ekonomi

Fyll i beskrivning av bilden

Den kommunala verksamheten finansieras i huvudsak av skatteintäkter, statsbidrag samt avgifter för till exempel vatten och avlopp, barnomsorg och äldreomsorg.

Skatteintäkter


Det som i dagligt tal kallas skatteintäkter består, förutom de pengar som kommuninvånarna betalar via skattsedeln, även av så kallad inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag. I kostnadsutjämningssystemet jämförs bland annat kommunernas befolkningsstruktur för att kunna bedöma hur omfattande den kommunala servicen måste vara. Syftet med dessa utjämningspengar är att skapa så likartade ekonomiska förutsättningar som möjligt mellan Sveriges kommuner.

Budget


När kommunen ska besluta om budgeten för ett visst år så är det första steget att bedöma storleken på skatteintäkter, utjämningsbidrag, utjämningsavgift och statsbidrag. Det som ligger till grund för denna bedömning är prognoser om Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättningens utveckling och statliga beslut om statsbidragsförändringar.

När intäkternas storlek har bedömts och innan medel fördelas till nämndernas verksamhet måste en beräkning göras av kostnader för räntor, pensioner och avskrivningar.

Räntekostnaderna är beroende av kommunens låneskuld, tillfälligt utnyttjade checkkrediter och pensionsskulden. Kommunen har också vissa ränteintäkter.

Pensionskostnaden består dels av utbetalningar till tidigare kommunanställda som gått i pension och dels av de nu anställdas intjänade pensionsförmåner.

Avskrivningarna beskriver den värdeminskning genom förslitning som våra anläggningstillgångar (fastigheter, maskiner och inventarier) är utsatta för.

När ovanstående poster har beräknats återstår det ekonomiska utrymme som kan fördelas mellan kommunens alla nämnder och styrelser. Denna fördelning beslutas av kommunfullmäktige i november året före budgetåret. Kommunerna är bundna av det så kallade balanskravet vilket innebär att det inte är tillåtet att budgetera underskott.

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram