Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kommunfullmäktige beslutade
om nya mål för åren 2018-2020

I klippet summerar kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) kommunfullmäktigesammanträdet.


Kommunfullmäktige den 25 april gick i informationens tecken.

Men beslut fattades också: Bland annat om de kommunövergripande målen för åren 2018-2020.

dagordningen Länk till annan webbplats. fanns bland annat interpellationer till både kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsnämndens ordförande. Frågorna gällde Ugglebadet och bostadssituationen i Perstorp.
Se hela interpellationsdebattien via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vidare gavs information från Bengt Mahr från KPA, Stockholm om förtroendevaldas pensioner samt information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Även och kommundirektör Ulf Bengtsson infomerade om pågående arbete:

- Det pågår en utredning om Brukshotellets framtid och vi söker statsbidrag från Tillväxtverket där vi hoppas få strukturpengar till att jobba med utanförskap, berättade han bland annat.

(Allt från kommunfullmäktige kan ses via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Vidare tog ledamöterna beslut om:

  • Kommunöververgripande mål med indikatorer och målvärden för åren 2018-2020.
  • Nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer och målvärmålvärden.
  • Taxor för 2018 gällande Söderåsens Miljöförbund.
  • Utbetalning av kommunalt partistöd för 2018.
  • Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
  • Årserdovisning för 2017, Söderåsens Miljöförbund.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 30 maj

Senast uppdaterad: