Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Provtagning av kommunanställda
utökas till Skånes alla kommuner

Nu utökas provtagning av personal till alla kommuner så att de kan testas för covid-19. Personal som uppvisar symtom och som har ett vård- och omsorgsnära arbete inom äldreomsorgen, hemtjänsten och inom LSS-boende prioriteras.

Provtagning av kommunanställda utökas till Skånes alla kommuner

Provtagning av kommunanställda utökas till Skånes alla kommuner

Sedan en vecka testas vård- och omsorgspersonal i en pilot i Kristianstads kommun. Nu skalas provtagningen upp och breddas till Skånes alla 33 kommuner.

Idag är är fler än vanligt sjukskrivna, på grund av rekommendationen att man ska stanna hemma och sjukskriva sig om man har feber och/eller luftvägssymtom.

- Men de allra flesta har inte covid-19, utan det kan vara en vanlig förkylning eller allergi. Enligt rekommendationerna måste de ändå stanna hemma tills de är helt symtomfria samt ytterligare två symtomfria dagar, säger Håkan Miörner, medicinsk rådgivare, Region Skåne.

Den utökade provtagningen innebär att de medarbetare som inte är smittade snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Det ger ökad trygghet för både boende och personal och en bättre arbetsmiljö för personalen.

Vilka testas?
Det är flera kriterier som ska uppfyllas för vård- och omsorgspersonalen ska kunna provtas. Eftersom det fortfarande är brist på provtagningskapacitet kommer inledningsvis endast personal som har ett vård- och omsorgsnära arbete inom äldreboenden, hemtjänsten och LSS-boende att kunna testas.

Prioriteringen avser även de verksamheter kommuner har på entreprenad. Verksamhetschef och medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.

Gällande provtagning på personal i Perstorps kommun är det områdescheferna som fyller i regelrätt blankett för detta. Provtagning för personal sker bara på provtagningsenheterna på sjukhusen i Skåne. Provtagning sker inte på vårdcentralen.

Provtagningsenheter finns för närvarande vid akutsjukhusen i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad. Fler planeras, i bland annat Hässleholm och Trelleborg.

Provtagning ska endast göras på personal som har insjuknat med feber och/eller luftvägssymtom eller plötsligt luktbortfall och det ska ske inom 72 timmar från första symtom.

Det är viktigt att provtagningen görs inom tre dygn från det att symtomen dykt upp, eftersom det då är störst möjlighet att påvisa virus. På så sätt undviker man att få provresultat som är falskt negativa.

Håkan Miörner understryker att provtagningen inte ska användas efter att man varit sjuk för att konstatera smittfrihet eller på grund av oro för covid-19.

- De som blir sjuka ska kontakta sin enhetschef eller motsvarande, som tar beslut om provtagning ska erbjudas eller inte. Om det är aktuellt skickar chefen en beställning till provtagningsenheten.

Senast uppdaterad: