Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Regeringen: Kommuner skyldiga
att ha en digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Regeringen har fattat ett beslut om att alla kommuner ska ha sin kommunala anslagstavla digital från och med 1 januari.

Perstorp har sin här Länk till annan webbplats.

Anledningen till beslutet om digitala anslagstavlor är för att tillgängligheten ska ökas öka tillgängligheten så att medborgare enkelt ska kunna ta del av de beslut som fattas, var och när som helst.

Efter varje politiskt sammanträde publiceras anslagen för protokollen från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna på sidan Digital anslagstavla Länk till annan webbplats.. Där finns anslagen uppe i tre veckor och möjlighet att överklaga beslut finns under denna period. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats.inom den tid anslaget sitter uppe.

Senast uppdaterad: