Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här
Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Tyck till om förslag till avfallsplan

Förslag på avfallsplan 2019-20122

Nu kan du tycka till om förslag till avfallsplan år 2019-2022 för Perstorps, Klippans och Örkelljunga kommuner.

Avfallsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i respektive kommun.

Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Exempel på mål i förslaget som kan läsas i sin helhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Minska avfallsmängderna
  Avfallsmängderna ska minska från 367 till 320 kg/invånare och år till 2022.

 • Öka materialåtervinningen
  Minska mängden felsorterat matavfall i restavfallet. Minska mängden förpackningar och tidningar i restavfallet.

 • Avgifta kretsloppen
  Minska mängden farligt avfall (inklusive elavfall) i restavfallet med 0,3 kg/hushåll och år till 2021. Inget farligt avfall (inklusive. elavfall) i matavfallet. Mängden farligt avfall ska minskas från 3 till 1,5 kg/hushåll och år.

 • God arbetsmiljö
  Att antalet olyckor och sjukskrivningsdagar (kopplade till olyckor och förslitning) ska halveras fram till och med 2021.

 • God service
  Att bibehålla och öka antalet nöjda kunder i regionen. Antalet kundklagomål avseende insamling av hushållsavfall ska halveras.

 • Miljövänliga transporter
  Minst 50 procent av bränsleenergiförbrukningen för Nårabs maskinpark, och fordon för gaturenhållning i samtliga kommuner, ska komma från fossilfria bränslen vid utgången av 2021.

Så gör du för att lämna synpunkter på avfallsplan 2019-2022:

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 20 februari till: Nårab, Hyllstofta 6178, 264 93 Klippan eller kundservice@narab.se

Läs förslag till avfallsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: