Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Uttalande från kommunstyrelsen
om Swedbanks lokala avveckling

Fyll i beskrivning av bilden

Angående Swedbanks besked om nedläggning av verksamheten i Perstorp:

Med anledning av det besked om samordning av bankverksamheten i Perstorp och Klippan som kom oss till del under gårdagen, har frågan varit föremål för diskussion vid kommunstyrelsens sammanträde idag, och vi vill uttrycka följande:

Kommunstyrelsen i Perstorp beklagar ert beslut att avveckla verksamheten i Perstorp. Vi respekterar naturligtvis beslutet, men vill framhålla att det skapar oro bland Perstorps invånare, inte minst den äldre generationen. Ett av argumenten som framförs i media kring avvecklingen är den ökade digitaliseringen, där de äldre ofta inte har samma förutsättningar som yngre.

Vårt uppdrag som kommun är att tillhandahålla bästa möjliga service till kommunens invånare och vi arbetar hela tiden med att utveckla både kommun och ort. Där behöver vi samverka med många aktörer i samhället. Det byggs för första gången på länge i Perstorp, vi har ett starkt näringsliv och det händer mycket i Perstorp i positiv riktning.

Under en följd av år har alltfler service- och samhällsfunktioner försvunnit, inte minst på mindre orter. Så är samhällsutvecklingen, men vi vill vara tydliga med att det beslut ni nu fattat inte underlättar en fortsatt positiv utveckling i Perstorp.

Avslutningsvis vill vi som en av Swedbank Perstorps större kunder framhålla att vi hade uppskattat en tidigare kontakt och dialog med Swedbank kring planerna på avveckling, som rimligen funnits en tid. Nu fick vi ett telefonsamtal dagen innan beslutet offentliggjordes.
Vi vill på detta sätt framföra kommunstyrelsens samlade synpunkter. Vi står naturligtvis till förfogande för kontakt om så önskas.

Perstorp den 17 januari 2018

Ronny Nilsson (S) Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Bengtsson Kommundirektör

Senast uppdaterad: