Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 11: Färre antal nya fall lokalt

Enligt den senaste statistiken för vecka 11 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 571 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är 9 fler än vecka 10.
Men än är inte faran över utan smittspridningen av covid-19 fortsätter. Det är därför fortsatt mycket viktigt att följa regler och rekommendationer.

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Läget är fortsatt allvarligt. För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner så smittspridningen kan bromsas ytterligare. Hitta heller inte på några ursäkter. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.

 

Vaccination mot covid-19 återupptas

I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 är klar. Fas 2 är påbörjad men pausades i avvaktan på ny besked från myndigheter. Nu har besked kommit och kommunens arbete följer Folkhälsomyndighetes riktlinjer och hur vaccinationstillgången ser ut.

- Vi har vaccinerat de volymer vi har och förhåller oss till det. Samtidigt får vi de volymer vi ska ha. Totalt har 492 har fått första dosen och 236 är fullvaccinerade, säger kommunens MAS Maria Andersson.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fortsättningsvis Astra Zenecas vaccin mot covid-19 till personer över 65 år. Utifrån tillgängliga data konstaterar myndigheten att risken för allvarliga biverkningar är mycket liten för den gruppen.


Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slagit fast att nyttan med vaccinet från Astra Zeneca är större än riskerna. Det går dock inte att utesluta att vissa sällsynta fall av allvarliga biverkningar kan ha koppling till vaccinet. Dessa misstänkta fall har dock hittills enbart rapporterats bland yngre personer, inte hos någon som är över 65 enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket", skriver myndigheten på sin webbplats.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att kunna genomföra snabb vaccination av personer äldre än 65 år med hänsyn till det rådande smittspridningsläget.

− Det är väldigt bra att denna gedigna genomgång nu är gjord och att vi kan fortsätta använda vaccinet till de över 65 år på ett säkert sätt. Nästa vecka skickar vi ut 48 000 doser till vårdcentralerna så att de har möjlighet att hålla igång sitt viktiga arbete med att vaccinera, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare och läkemedelschef i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I enlighet med Europeiska läkemedelsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rekommendation ska både vaccinatörer och vaccinerade individer förses med information om vilka symtom som kräver extra vaksamhet.

Fortsatt uppehåll för yngre med Astra Zeneca

Då risken för allvarlig biverkan bland yngre personer är svårbedömd och risken för allvarlig covid-19 är lägre bland personer under 65 år, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att uppehållet med Astra Zenecas vaccin fortsätter tills kunskapsläget har klarnat.

Region Skåne inväntar därför ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för de under 65 år som fått sin första vaccindos med Astra Zeneca och om några veckor ska ha dos nummer två.

Med tanke på den begränsade vaccintillgången prioriteras även fortsättningsvis gruppen 65 år och äldre.


1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19.

 • Alla erbjuds vaccin och det är gratis. De äldsta går först. Det går inte att boka tid förrän man fått ett brev från Region Skåne där vaccinering erbjuds och att man blir ombedd att boka tid.

 • I veckan har ytterligare 30 000 skånska seniorer, 76-84 år, fått ett informationsbrev från Region Skåne om hur tid bokas för vaccinering. Vaccinationen är både gratis och frivillig men notera att det inte är möjligt att välja vaccin. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle. Just nu tar det upp till två-tre veckor från det man fått sitt informationsbrev tills man kan få en tid.

 • Även de som är 85 år och äldre men som ännu inte vaccinerat sig kan boka sin tid online genom 1177.se. Det går också bra att ringa direkt till sin vårdcentral, men inte att boka tid genom att ringa till 1177.

 • På Region Skånes lägesbild redovisas varje vecka antalet vaccinerade per kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Dessutom har Folkhälsomyndigheten beslutat att pausa all vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 som en förbyggande åtgärd


Fas 1 startade i januari – pågår

Du som bor på ett särskilt boende för äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemsjukvård eller bor tillsammans med någon som har hemsjukvård

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemtjänst med behov av omvårdnad eller bor tillsammans med någon som har sådan hemtjänst

 • Du blir erbjuden vaccination med start i februari.
 • Det här gäller för dig som har hemtjänst varje dag eller om du får regelbunden hjälp med personlig omvårdnad av hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
 • Du får ett informationsblad från hemtjänstpersonalen med mer information om hur du bokar din tid för vaccination.

Du som tillhör prioriterad personal inom vård och omsorg

 • Du blir erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Det här gäller dig som jobbar med vård och omsorg av äldre eller om du jobbar på avdelningar som är prioriterade inom akutsjukvården.

 


Fas 2 - startade i mitten av mars

Du som är 65 år eller äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du som är född 1956 eller tidigare får ett brev till adressen där du är folkbokförd med information om hur du bokar tid för vaccinering..
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
 • Du kan inte boka en tid förrän du fått brevet. Du som är äldst får brevet först.
Här finns mer information om vaccination för dig som är 65 år eller äldre och hur du bokar tid för vaccinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation eller bor med någon som har det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din behandlande läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din behandlande läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som arbetar med vård och omsorg

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Det gäller dig som jobbar nära patienter eller brukare inom vård och omsorg men inte tillhör prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården eller arbetar i äldreomsorgen.
 • Det gäller också dig som jobbar nära personer som får stöd enligt LSS.

Jobbar du på ett LSS-boende? Då blir du istället erbjuden vaccination samtidigt som de personer som bor på LSS-boendet får erbjudandet om vaccinering.

Obs! Vaccinationen är tillfälligt pausad.

Du som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april. Det gäller dig som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset eller där du bor, om du bor på ett LSS-boende.
 • Du får ett brev med information om hur du bokar tid för vaccination.

Obs! Vaccinationen är tillfälligt pausad.Fas 3 - startar i april

Du som är 60-64 år

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det här gäller dig som är född mellan 1957 och 1961.
 • Vaccinering sker genom en mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det här gäller till exempel dig som har en demenssjukdom, har en funktionsnedsättning eller är hemlös.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Du blir vaccinerad på din vårdcentral.
 • Det här gäller dig som har en sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk, till exempel om du har kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Fas 4 - startar i maj

Du som är 18-59 år och inte har en större risk för att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av maj. Du kan vaccinera dig efter att alla prioriterade grupper har fått erbjudandet om vaccinationen.
 • Du kommer kunna att vaccinera dig genom en privat mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Avrådan från besök

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • För högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan gäller från vecka 14 en återgång till undervisning på skola. Detta enligt rekommendation från Smittskydd Skåne. Under vecka 13 har eleverna påsklov.

Elever och vårdnadshavare har fått information från skolan vad som gäller via skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Följ gällande nationella restriktionerna (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken). Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Läs mer om Covid-19 och vaccinering på Folhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 572 konstaterade personer med covid 19. Det är 9 fler än förgående vecka och 549 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 571 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet


Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen är fortsatt hög. Antalet fall i Skåne har passerat 121 000.


Det är viktigt att alla fortsätter att följa regler och rekommendationer för att bromsa smittspridningen av covid-19.

När det gäller undervisning på gymnasiet rekommenderar smittskyddsläkaren i Skåne att gymnasieskolan återgår till närundervisning i så stor utsträckning som det är möjligt efter påsklovet.
Anledning till att smittskydd ställer sig positiva till att närundervisngen återupptas är ett förbättrat epidemiologiskt läge och en minskad belastning på sjukvården i Skåne. Samtidigt slutar Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning att gälla den 1 april.

– Efter den 1 april är vår rekommendation att en så stor del av undervisningen som möjligt sker på skolan under förutsättning att man följer alla råd för att minska trängsel och risk för smittspridning. Gör man det bör minst två tredjedelar av eleverna samtidigt kunna undervisas i skolans lokaler, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.


Rekommendationen är att två tredjedelar av eleverna i gymnasiet kan vara på plats i skolan och för högstadiet är rekommendationerna att så många som möjligt ska erbjudas undervisning i skolan


 • Region Skåne vill också trycka extra på att vi alla hjälpas åt och följa de lagar och rekommendationer som finns. 
  -Inte minst inför stundande ledigheter är det viktigt att vi gör allt för att smittspridningen inte ska ta fart, säger smittskyddsläkare säger Eva Melander.
Fakta: vaccinationer

Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle.

Alla kommer att kunna boka en lämplig tid. Även om det kan ta några dagar från det att man bokar till dess att man får en tid. Det är bara tiden för den första sprutan som bokas själv. Tid för spruta nummer två fås vid första sticket.

I det informationsbrev som skickas ut av Region Skåne finns information om hur vacciinationstid enkelt och smidigt bokas genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går också bra att ringa sin vårdcentral. Observera att det inte går att boka tid via 1177 på telefon.

Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.


Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.

Fyra punkter om vaccineringen

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd.

 • Det finns en liten risk för att få sjukdomen, även om man är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.

 • Det finns också en liten risk att man kan bli smittad och sprida viruset, även om man själv inte får symtom.

 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella rådFolkhälsomyndighetens statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.


 

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 11: 213 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (+ 33 jämfört med vecka 10)

 • Perstorps tal vecka 10 är 120 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 9 är det -160)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 11

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: