Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Nationell undersökning pågår om
vad äldre tycker om äldreomsorgen

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. En nationell undersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", pågår där syftet är att få äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Enkäten "Vad tycker äldre om äldreomsorgen är ute nu. Senast 25 maj vill Socialstyrelsen ha in svar

Enkäten skickas till den som minst är 65 år och som har hemtjänst eller bor i särskilt boende.

Enkätsvaren kan postas senast söndag 24 maj alternativt svara på webben senast måndag 25 maj. Efter de datumen tas svar inte emot.

De äldre som ännu inte svarat på undersökningen får ett kom-ihåg-brev på posten under vecka 14-15. I början av maj skickas sedan en sista påminnelse ut.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är väl medvetna om att den rådande situationen troligen kommer att påverka svarsfrekvensen negativt.

- Om man som anhörig brukar hjälpa sina äldre med att svara på enkäten men inte kan det just nu så går det att svara via webben. En förutsättning är dock att den äldre kan överlämna webbadressen och den personliga koden. Webbadressen står i den inledande texten och den personliga koden under streckkoden på baksidan av frågeformuläret, säger projektledare Christina Hansson.

Aktuell svarsfrekvens:

Särskilt boende

Hela undersökningen: 23,57 procent
Perstorp: 16,00 procent

Hemtjänst

Hela undersökning: 38,95 procent
Perstorp: 42,79 procent


Senast uppdaterad: