Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Nu finns möjlighet att ansöka om kostnaden
för föreningsaktiviteter till barn och ungdomar

Perstorps Kommun arbetar aktivt för att förbättra barns uppväxtvillkor.
Därför vill vi informera föräldrar om möjligheten att ansöka om kostnaden för föreningsaktiviteter till barn och ungdomar upp till 18 år om du/ni uppbär ekonomiskt bistånd.

Perstorps kommun informerarar om möjligheten att ansöka om kostnaden för föreningsaktiviteter till barn och ungdomar upp till 18 år om du/ni uppbär ekonomiskt bistånd.

Perstorps kommun informerarar föräldrar om möjligheten att ansöka om kostnaden för föreningsaktiviteter till barn och ungdomar upp till 18 år om du/ni uppbär ekonomiskt bistånd.

Exempel på föreningsaktiviteter kan vara medlemskap, terminsavgift, utrustning.

Notera att om barnet har eller vill börja på en fritidssysselsättning behöver du som förälder lämna in en ansökan tillsammans med kvitto eller faktura på kostnaden för att vi ska ha möjlighet att utreda ansökan.

Vänliga hälsningar socialsekreterarna i Perstorps Kommun

Senast uppdaterad: