Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Aktuella och planerade upphandlingar

Fyll i beskrivning av bilden

Aktuella upphandlingar publicerade i Kommers eLite

 • Direktupphandling. Delar av Service och Reparation maskinpark. Sista anbudsdag 2021 -10-21.
 • Inköp lokalvårdsmaskiner samt avtal för service & reparation. Sista anbudsdag 2021-10-25.
 • Bygghandelsvaror. Direktupphandling. Sista anbudsdag 2021-11-01


Preliminär planering 2021

 • Golventreprenad. Genomförs av Klippan
 • Glasningsarbete. Genomförs av Klippan
 • Saneringstj o luftanalys. Publiceras prel. november
 • Skrotbilshantering. Publiceras prel. november
 • Trycksaker, visitkort. Publiceras prel. december
 • Marknadsföring, give aways. Publiceras prel. december
 • EL-arbeten inkl service och reparation vitvaror. Genomförs av Klippan


 • Klotter (via SKR)
 • Kontors- och skrivmaterial (via SKR)


Preliminär planering 2022

 • Riskutbildning
 • Service o underhåll fordon, inkl däckhotell
 • Fönsterputs
 • Kakel- och klinkersarbeten
 • Byggnadsentreprenad
 • VVS-arbeten
 • Avloppspolning stor bil
 • Avloppspolning liten bil
 • Maskintjänster & markarbeten(inkl. grus)
 • Flytt-tjänster (via SKR)
 • Asfaltfräsning (via SKR?)
 • Asfaltbeläggning (via SKR)
 • Fordon kommunledningen
 • Renovering och uppsättning stängsel
 • Entreprenadtjänster plattläggning/stensättning
 • Service och underhåll Gatubelysning
 • Larmutryckningar, Bevakning, Rondering
 • Besiktning hissar, tryckkärl
 • Besiktning dörrar, portar


Senast uppdaterad: