Är du utvald? - dags för årets medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar rekordmånga kommuner (totalt 161 stycken varav Perstorp är en) och beroende på kommunstorlek väljer Statistiska Centralbyrån (SCB) hur många invånare i varje kommun som får enkäten hemskickad till sig.

Bild med texten Är du utvald? Det är dags för SCB:s årliga medborgarundersökning

Det är dags för årets medborgarundersökning där Perstorps kommun deltar som en av 161 kommuner. Tusen slumpvis utvalda Perstorpsbor får möjlighet att svara på undersökningen. Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickas ut mellan 24 augusti och 1 september. Enkäten skickas ut 6-14 september.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete. Kommunspecifika tilläggsfrågor ingår också. För Perstorps dela handlar de till exempel om digitala tjänster och Perstorps kommuns ledord.

I årets omgång deltar 161 kommuner och totalt ingår 209 079 personer i urvalet vilket är nytt rekord för medborgarundersökningen

- Det är av stor vikt att just du deltar och fyller i dina upplevelser så att kommunen kan fortsätta utvecklas i just den riktning som du som bor här vill. Stort tack för din medverkan, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

Totalt får tusen slumpmässigt valda Perstorpsbor möjlighet att svara på undersökningen.

  • Sista svarsdatum via brev är 29 oktober men det går att svara digitalt på webben till den 3 november klockan 12:00.
    Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. 2020 var svarsfrekvensen 39 procent och 2019 var den 37 procent.

- Svarsfrekvensen har ökat de senaste åren och vi hoppas det fortsätter så. Det vore bra för kommunens underlag om vi kunde komma över fyrtio procent, säger utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr som ansvarar för undersökningen i Perstorps kommun.

  • Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickas ut mellan 24 augusti-1 september, enkäten skickas sedan ut mellan den 6-14 september. SCB skickar även ut påminnelser löpande under undersökningstiden.
  • Webbenkäten går att besvara på svenska eller engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Den som vill ha en arabisk enkät kan ringa 010-479 69 30, så skickar SCB över en sådan.

- För att Perstorp som kommun ska kunna utvecklas behöver kommunen ett underlag om vad kommuninvånarna tycker om vår verksamhet som skolan, äldreomsorg och infrastruktur. Det är också viktigt för kommunen att veta om du upplever att du har inflytande på Perstorps utveckling. Perstorp ska vara en kommun med hög kvalitet och en medborgarundersökning är ett viktigt verktyg för att kunna utveckla kommunen utifrån kommuninvånarens behov. Därför är det viktigt att ni som får möjligheten att svara på enkäten också gör det, du bidrar till vår utveckling. Ni som inte än en av de tusen kan lämna synpunkter och göra felanmälan via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., säger Victor Vilsmyr.

Vad händer sen?

Resultat från medborgarundersökning 2021 levereras i december 2021 och publiceras på Perstorp.se och på SCB.se

Efter att Perstorps kommun får underlaget från SCB så kommer underlaget analyseras och vara en del i budgetarbetet samt den kommunövergripande nuläge- och omvärldsanalys som genomförs årligen. Underlaget används också ute i respektive verksamhet i deras utvecklingsarbete.

Vad är nytt med årets medborgarundersökning?

Fler Perstorpsbor får nu möjligheten att delta, från 800 (2020) till 1000 (2021). Medborgarundersökningen har fått nya frågor samt ett nytt enklare upplägg med fyra svarsalternativ utifrån verbaliserade frågor istället för skala (1-10).

Och en sista påminnelse, Alla svar gör skillnad!

Tack för din medverkan och ditt engagemang!

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

 

Senast uppdaterad: