Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bygga, bo & miljö

Fyll i beskrivning av bilden

Välkomna till Plan- och byggförvaltningen
Förvaltningen handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov/anmälan och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger reservationer och försäljning av tomter för småhusbebyggelse, mark- och exploateringsärenden mm.

Digitala detaljplaner
Digitala detaljplaner för Perstorps kommun finns tillgängliga på Lantmäteriets hemsida.
Se länk, Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan via digitala e-tjänster
Nu är det lättare för företag och privatpersoner att ansöka om bygglov och andra bygg- och anmälningsärenden. För att använda våra e-tjänster krävs inloggning med bankID, bankdosa eller via ombud.

När man ska lämna in en ansökan för första gången, kan det kännas lite osäkert och det kan uppkomma en del frågor. Många av frågorna kan enkelt besvaras genom den information som finns på vår hemsida under "Bygga, Bo och Miljö" under rubriken "Vill du bygga nytt, ändra eller riva?" Här väljer du det alternativ som berör ditt ärende och du klickar dig fram till önskad information. Där finner du även exempelritningar, taxa och annan nyttig information. Upplever du att du ändå inte fått svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Kundtjänst kan erbjuda följande
- Har du ingen dator tillgänglig finns det möjlighet att låna datorn i kommunhuset hos kundtjänst.

- Vår kundtjänst kan hjälpa dig med att skanna in dina dokument i PDF format så du enkelt kan bifoga dem i din ansökan.
- ­­Har du inget bankdID eller bankdosa, kan kundtjänst hjälpa till genom att de loggar in som ombud och därefter anger du ditt personnummer och kan påbörja din ansökan. För att kundtjänst ska kunna bistå som ombud, behöver du verifiera att du är du genom att uppvisa giltigt körkort, pass eller ID-kort.

Våra e-tjänster och blanketter når du via självservice och blanketter Länk till annan webbplats.

Postadress Perstorps Kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.
Besöksadress Perstorps Kommun "Centrumhuset", Torget 1, 284 31 Perstorp.

E-post
bn[at]perstorp.se Byggnadsnämnden, Planavdelningen, tomtförsäljning, mark- och exploateringsärenden.
bygglov[at]perstorp.se Bygglovsavdelningen avser bygglov och andra bygg- och anmälningsärenden.
kartor[at]perstorp.se Kart- och mättjänster, adress- och lägenhetsregister samt Kart- och GIS geografiska informationssystem

Välkomna med frågor eller synpunkter!
För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


 • Nödvändigt byte av processanläggning på Ugglebadet följer planen
  Samtidigt som sommarsäsongen avslutades påbörjades arbetet med att byta processanläggningen (den som sköter all vattenrening) på Ugglebadet.
  Bytet som var nödvändigt för att klara gällande krav innebär att badet är helt stängt.


 • Vattentjänstplan ute på granskning
  Perstorps kommun har tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

 • Start vecka 46: Lövblåsning och uppsättning av juldekorationer
  Löven har fallit från träden och advent stundar.
  Två företeelser som medför insatser av personalen på tekniska kontoret.


 • Åtgärder för dricksvattenkvaliteten
  Under 2022 drabbades många Perstorpsbor av missfärgat och illaluktande dricksvatten orsakat av järn och mangan som lossnat i dricksvattenledningarna. Efter flera olika insatser för att förbättra kvaliteten visade en undersökning våren 2023 att vattnet blivit bättre.
  Tyvärr har problemen ökat igen.


 • Kostnaden för vatten och avlopp 2024 - så mycket blir den
  Den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige i Perstorps kommun om VA-taxan för 2024 vilken innebär en höjning på grund av stort investeringsbehov och ökade driftskostnader.

Senast uppdaterad: