Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bygga, bo & miljö

Fyll i beskrivning av bilden

Välkomna till Plan- och byggförvaltningen
Förvaltningen handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov/anmälan och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger reservationer och försäljning av tomter för småhusbebyggelse, mark- och exploateringsärenden mm.

Digitala detaljplaner
Digitala detaljplaner för Perstorps kommun finns tillgängliga på Lantmäteriets hemsida.
Se länk, Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan via digitala e-tjänster
Nu är det lättare för företag och privatpersoner att ansöka om bygglov och andra bygg- och anmälningsärenden. För att använda våra e-tjänster krävs inloggning med bankID, bankdosa eller via ombud.

När man ska lämna in en ansökan för första gången, kan det kännas lite osäkert och det kan uppkomma en del frågor. Många av frågorna kan enkelt besvaras genom den information som finns på vår hemsida under "Bygga, Bo och Miljö" under rubriken "Vill du bygga nytt, ändra eller riva?" Här väljer du det alternativ som berör ditt ärende och du klickar dig fram till önskad information. Där finner du även exempelritningar, taxa och annan nyttig information. Upplever du att du ändå inte fått svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Kundtjänst kan erbjuda följande
- Har du ingen dator tillgänglig finns det möjlighet att låna datorn i kommunhuset hos kundtjänst.

- Vår kundtjänst kan hjälpa dig med att skanna in dina dokument i PDF format så du enkelt kan bifoga dem i din ansökan.
- ­­Har du inget bankdID eller bankdosa, kan kundtjänst hjälpa till genom att de loggar in som ombud och därefter anger du ditt personnummer och kan påbörja din ansökan. För att kundtjänst ska kunna bistå som ombud, behöver du verifiera att du är du genom att uppvisa giltigt körkort, pass eller ID-kort.

Våra e-tjänster och blanketter når du via självservice och blanketter Länk till annan webbplats.

Postadress Perstorps Kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.
Besöksadress Perstorps Kommun "Centrumhuset", Torget 1, 284 31 Perstorp.

E-post
bn[at]perstorp.se Byggnadsnämnden, Planavdelningen, tomtförsäljning, mark- och exploateringsärenden.
bygglov[at]perstorp.se Bygglovsavdelningen avser bygglov och andra bygg- och anmälningsärenden.
kartor[at]perstorp.se Kart- och mättjänster, adress- och lägenhetsregister samt Kart- och GIS geografiska informationssystem

Välkomna med frågor eller synpunkter!
För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


 • Information gällande före detta kemtvätt
  En före detta kemtvätt vid Stockholmsvägen har orsakat en klorerad förorening i jord och berg.
  Eftersom det inte finns någon ansvarig har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket genomfört undersökningar på platsen.


 • Planerat VA-arbete stänger vatten på adresser
  I samband med ett planerat VA-arbete behöver NSVA stänga av vattnet av på Spjutserödsvägen och Ugglestigen. Avstängningen sker onsdag 24 maj mellan klockan 08:00 och 16:00 samt torsdag den 25 maj mellan klockan 08:00 och 16:00.
  Tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas.


 • NSVA: Dricksvattnet i Perstorp har blivit bättre
  Under år 2022 drabbades många Perstorpsbor av missfärgat vatten. Nu konstaterar NSVA, utifrån resultatet av en undersökning, att problemet har minskat. Och det på grund av traditionella brandpostspolningar, luft-vattenspolningar och åtgärder i vattenverket.

 • Plan- och byggförvaltningen tackar för besöken
  På tisdagen höll Plan- och byggförvaltningen kvällsöppet och mingel för allmänheten.
  Det blev en trevlig tillställning och möjligheten diskuteras att fler liknande tillfällen och koncept kan komma att arrangeras framöver.


 • Digitala detaljplaner tillgängliga hos Lantmäteriet
  På uppdrag av Byggnadsnämnden har Plan- och Byggförvaltningen arbetat intensivt med att digitalisera alla Detaljplaner för Perstorps Kommun.

Senast uppdaterad:

Till toppen