Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bygga, bo & miljö

Fyll i beskrivning av bilden

Plan- och byggförvaltningen handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov/anmälan och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger bostadsanpassningsärenden, reservationer och försäljning av tomter för småhusbebyggelse, mark- och exploateringsärenden med mera.


Plan- och byggförvaltningens besöksadress är Torggatan 2, Perstorp.
Plan- och byggförvaltningen nås även via e-post:
bn[at]perstorp.se eller bygglov[at]perstorp.se

Välkomna med frågor eller synpunkter!

Våra e-tjänster och blanketter når du via självservice och blanketter Länk till annan webbplats.

 

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


 • Inspektion av gatubelsyning utförs
  Torsdag 26 januari och fredag 27 januari genomförs årets första inspektion av gatubelysning i Perstorps kommun.


 • Del av slinga runt Jeans Damm avstängd
  På grund av en översvämning är en del av slingan runt Jeansdamm avstängd.

 • Ärenden har vunnit laga kraft
  Plan- och byggförvaltningen meddelar att två ärenden vunnit laga kraft.
  Det ena gäller upphävande av detaljplan för del av Perstorp 20:3 (omfattande Pannan 1) och den andra gäller detaljplan för del av Perstorp 21:1 med flera (Prästgården).


 • Utökad svarstid på tematiskt tillägg om vindkraft
  Utställning för tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 avseende vindkraft är förlängd till 2023-02-28.

 • Utställning för tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 avseende vindkraft
  Enligt reglerna i Plan- och bygglagen ska ett tematiskt tillägg, likt en översiktsplan, ställas ut i minst två månader. Det tematiska tillägget ställdes ut för granskning 2022-11-29.
  Utställningen var planerad att pågå fram till 2023-02-03 och förslaget finns tillgängligt digitalt på kommunens hemsida och sociala medier.
  Men notera nu att utställningen är förlängd till 2023-02-28, efter en begäran från Hässleholms kommun om utökad svarstid.
  Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast 2023-02-28 till bn@perstorp.se alternativt via brev Plan- och byggförvaltningen, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp


Senast uppdaterad:

Till toppen