Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Provisorisk bro över Ybbarpsån öppen

Bron på Gustavsborgsvägen öppen för fordonstrafik. Notera att överfarten är enfilig. Trafiken regleras med trafikljus. Risk för störningar i form av köbildning. Gång- och cykeltrafik hänvisas till annan väg.

Provisorisk bro över ybbarpsån öppen

Bron på Gustavsborgsvägen öppen för fordonstrafik. Enfilig väg. Trafiken regleras med trafikljus

Notera följande trafikpåverkan:

  • Bruksvägen stängd i höjd med Ybbarpsån då bron ska repareras.

  • Skrivarevägen avstängd för in- och utfart i anslutning till Bruksvägen.

  • Röstångavägen och Ingenjörsvägen avstängd för ej behörig trafik.

  • Transporter till Perstorps Industripark hänvisas till att följa skyltning för omledning.

  • Var extra uppmärksam vid passering över järnvägsspåret på Gustavsborgsvägen. Sker även regelbundna spårbundna transporter till Industriparken. Flaggvakter på plats.

- Bron är besiktigad och godkänd att tas i bruk. Vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade som har bidragit till att bron nu kan öppnas, säger Linus Åhlén, enhetschef på tekniska kontoret.

- Nästa steg i ärendet är nu att invänta underlag från projektörer för ett utförande av reparationen på Bruksvägen. Projektering och planering pågår. Samtidigt pågår även projektering för en ny bro på Gustavsborgsvägen.

 

Trafikpåverkan provisorisk bro Gustavborgsvägen

Fordonstrafiken på Gustavsborgsvägen är åter öppen. Den provisoriska bron över Ybbarsån är besiktigad och godkänd. Trafiken regleras med ljussignaler. Cykel- och gångtrafiken hänvisas till annan väg. Klicka på bilden på bilden för att se den i pdf-format över gator som påverkas.

Vad händer nu?
Hur lång tid tar det att reparera broarna?
Varför har inte felen upptäckts tidigare?
Har någon person kommit till skada?

 

 


Detta har hänt - tidigare händelser nedan: 

Vägbro på Gustavsborgsvägen rasade

En vägbro på Gustavsborgsvägen intill Ybbarps IP brast på torsdagförmiddagen (21 januari) och orsakade ett flera meter brett och djupt schakt. Inga materiella skador, förutom själva bron rapporteras. Inte heller rapporteras några personskador.
Vägen är avspärrad.

Publicerad torsdag 21 januari

Bro över Ybbarpsån på Gustavsborgsvägen rasade

n vägbro på Gustavsborgsvägen intill Ybbarps IP brast på torsdagsförmiddagen och orsakade ett flera meter brett och djupt schakt. Inga materiella skador, förutom själva bron rapporteras. Inte heller rapporteras några personskador.

Enligt räddningstjänsten är det en av tunnlarna under bron som gett vika. Okänt hur. Ybbarpsån som rinner under bron används som processvatten inom Industriparken. Risk finns också att för stigande vattennivåer i Ybbarpssjön och intilliggande vattendrag.

Personal på plats har grävt undan raset och kapat broräcke för att komma åt bättre. Dessutom har halmbalar lagts i ån för att hjälpa till med filtrering av sediment i processvattnet. Och Räddningstjnsten lägger ut länsar.

Perstorps Industripark och Perstorps kommun jobbar i nära samarbete med att lösa åtgärder. Till exempel lägger räddningstjänsten ut länsar i vattnet.
Arbetet med att återställa bron är påbörjat. Det inkluderar även säkring av flöden för att förhindra eventuell översvämning uppströms.

Prognos om när arbetet kan vara helt åtgärdat är oklar.

 

 

Efter inspektion: Ytterligare bro kräver reparation – vägar avstängda

I samband med en inspektion av bron på Bruksvägen över Ybbarpsån konstaterades brister vilket fått Perstorps kommun att besluta om att bron måste hållas stängd för reparation.
Stängningen innebar omledning av såväl transporter till Perstorps Industripark som persontrafik i riktning till och från Färingtofta/Riseberga.

Publicerad fredag 22 januari

Observera att Bruksvägen och Gustavsborsvägen är avstängd för trafik och leds om via alternativa vägar. Se kartan för mer exakta positioner. Klicka på bilden för att se den i pdf-format

Kartan gäller inte. Användes inledningsvis för att beskriva att Bruksvägen och Gustavsborsvägen var avstängd för trafik på grund av att bron på Gustavsborgsvägen rasade och bron på Bruksgatan har upptäckta brister vilka kräver reparation. Trafiken fick ledas om via alternativa vägar. Det gick att passera både i bil och via gång/cykelbana de utposterade väginformatörerna i korsningen Oderljungavägen/Verkstadsgatan för att ta sig till Persgården och dess lunchrestaurang. Se kartan för mer exakta positioner.

Perstorps kommun har en pågående process (görs vart sjätte år) med inspektioner av broar i kommunen. Bron över Ybbarpsån och den på Gustavsborgsvägen och bron över Ybbarpsån på Bruksvägen var två på tur. Olyckligtvis rasade bron på Gustavsborgsvägen in på grund av oklara orsaker. Undersökning av bron görs. Raset medförde ett flera meter brett och djupt schakt. Arbete med att iordningställa bron och väg påbörjades direkt och beräknas ta cirka en vecka för en provisorisk lösning. Ybbarpsån är viktig för Perstorps Industripark då åvattnet används som processvatten.

Tanken var att leda om förbipasserande trafik på Bruksvägen vilket också gjordes inledningsvis men i samband med en planerad inspektion av bron över Ybbarpsån rekommenderade kommunens entreprenör att bron skulle stängas i förbyggande syfte då brister i kulverten upptäcktes. Bron är av samma konstruktion och från samma tid som den på Gustavsborgsvägen.


För ytterligare information kontakta räddningstjänsten via e-post

Perstorps kommun samarbetar i ärendet nära tillsammans med flera aktörer, bland andra Perstorp Industripark och entreprenörer.Provisorisk bro öppnar upp för trafik på Gustavsborgsvägen

Publicerad söndag 24 januari

Trafikverkets beredskapsresurs bygger provisorisk bro över Ybbarpsån.

Trafikverkets beredskapsresurs bygger provisorisk bro över Ybbarpsån. Bron blir 36 meter lång, enfilig och klarar vikter på upp till 64 ton (Se bild på färdig bro uppe till vänster). Planen är att trafik ska kunna släppas på lagom till helgen. I och med att bron kommer på plats fokuserar Perstorps kommun nu arbetet på att reparera bron över Ybbarpsån på Bruksgatan.


En ljusning finns nu på den uppkomna trafikproblematiken på Gustavsborgsvägen och Bruksvägen.
En 36 meter provisorisk bro har anlänt till Perstorp och byggs under de kommande dagarna upp. Planen är att kunna släppa på trafik igen på Gustavsborgsvägen lagom till helgen 30-31 januari.

De senaste dagarna har varit händelserika vad gäller broar och vägar i anslutning till Ybbarpsån, Ybbarps IP och Perstorps Industripark. Detta sedan en bro på Gustavsborgsvägen kollapsade på torsdagen och vid en inspektion av samma brotyp på Bruksvägen rekommenderades Perstorps kommun att stänga bron i förebyggande syfte då brister upptäcktes. Trafiken leds om via särskilda markeringar och väginformatörer på plats guidar trafikanter och transporter till Industriparken. (se karta här eller klicka på bilden ovan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet med att lösa tproblematiken har varit intensiv och via ett antal samtal och kontakter med bland andra myndigheter och Försvarsmakten är en lösning på gång. Under lördagen anlände en provisorisk bro till Perstorp från en av Trafikvekets depåer i södra Sverige. Bron som kommer i delar placeras på Gustavsborgsvägen.

- Bron är 36 meter lång inklusive uppfartsramper. Den är klassad som så kallad BK 1 vilket innebär att den klarar vikter på 64 ton. Bron är sex meter bred men själva körbanan är 4,20 meter bred, berättar Rikard Larsson från Trafikverkets Beredskapsresurs.

- Vi är fem personer från oss här plus att vi har hjälp av fyra personer från NCC och tre från Jinert med att bygga bron. Vi bygger den i etapper och skjuter den undan för undan över Ybbarpsån med hjälp av rullar.

Den provisoriska bron på Gustavsborgsvägen möjliggör trafik i riktning Färingtofta/invägningen Perstorps Industripark. Bron är enfilig och regleras med trafiksignaler. Hastigheten begränsas till högst 30 km/tim.

- I och med att vi nu får en bro över Ybbarpsån på Gustavsborgsvägen på plats fokuserar vi arbetet mot att åtgärda bron på Bruksvägen så fort vi bara kan. Men ett färdigställande är nog ändå cirka två månader bort, säger Linus Åhlén, enhetschef på tekniska kontoret Perstorps kommun.

 

Planen är att kunna släppa på trafik igen på Gustavsborgsvägen lagom till helgen 30-31 januari.

 

Arbetet med den provisoriska bron över Ybbarpsån
på Gustavsborgsvägen rullar på

Publicerad tisdag 26 januari

Bygge av provisorisk bro över Ybbarpsån

Stomme på plats. Körbana läggs ut. Staket sätts upp och påfartsramper byggs. Dag som kväll spelar ingen roll (på de mörka bilderna ses till exempel kommunen utföra mätningar i samarbete med räddningstjänsten per båt).

Alla inblandades mål är att återigen kunna släppa på trafik på Gustavsborgsvägen så fort bron är besiktigad och godkänd (planen är lagom till helgen 30-31 januari). Bron (som kommer från en av Trafikverket beredskapsresurs depåer) är BK1 klassad vilket innebär att den klarar tung trafik upp till 64 ton.

Passagen över Ybbarpsån blir enfilig (körfältet är 4,20 meter brett) och regleras med trafikljus.

 

Bron i det närmaste klar - trafik kan snart släpps på

Publicerad onsdag 27 januari

Den provisoriska bron över Ybbarpsån på Gustavsborgsvägen är i det närmaste klar

Den provisoriska bron på Gustavsborgsvägen över Ybbarpsån är i det närmaste klar.

Återstår gör bland annat en del dokumentation och inmätningar. Allt i syfte att överfarten ska bli så bra och smidig som möjligt. Passagen är enfilig och regleras med trafikljus. För att passera krävs en påfart via ramp varför också hastighetsdämpande åtgärder görs. Om allt går enligt planerna är förhoppningen att trafik återigen kan börja rulla över ån och bron någon gång under torsdagen den 28 januari.

Senast uppdaterad: