Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Dataskyddsförordningen

Fyll i beskrivning av bilden

Dataskyddsförordningen är en lag som reglerar hur EUs medlemsländer behandlar personuppgifter. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet.
Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.


Ansvar

Perstorps kommun är den juridiska personen och ansvar för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom dess verksamhet medan varje enskild nämnd ansvarar för de egna verksamheternas personuppgiftsbehandlingar.

För Perstorps kommun är det viktigt att varje personuppgiftsbehandling sker med respekt för personlig integritet och med beaktande av Dataskyddsförordningen och svensk lagstiftning. Genom tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder säkerställer Perstorps kommun att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Anser du att det föreligger felaktigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter eller om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifte,  vänligen kontakta den nämnd som berörs eller kommunenens kundtjänst.

Tycker du inte att du får tillräckligt mycket hjälp av oss i frågor om hur vi behandlar dina  personuppgifter är du välkommen att kontakta Perstorps kommuns dataskyddsombud JP Infonet. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.


Perstorps kommuns nämnder, dess verksamhetsområden och kontaktuppgifter

Nämnd

Verksamhetsområde

Kontakt

Kommunstyrelsen

Ekonomi, Personal, Gata och Trafik, Fastighet, Kost, Service, Övergripande kommunala frågor

kommunhuset(at)perstorp.se

Socialnämnden

Sociala insatser

sn[at]perstorp.se

Barn och utbildningsnämnden

Förskola, Fritidshem, F-3, 4-6, 7-9 och Vuxenutbildning

bun[at]perstorp.se

Kultur och fritidsnämnden

Badhus, Föreningsverksamhet, Bibliotek, Kulturskolan

kfn[at]perstorp.se

Byggnadsnämnden

Plan, Bygg, Kart/GIS, Tomtförsäljning

bn[at]perstorp.se

Överförmyndarnämnden

Godman och Förvaltare

overformyndarnamnen[at]perstorp.se

Räddningsnämnden

Räddningshantering

raddningsnamnden[at]perstorp.se

Valnämnden

Genomförandet av allmänna val

vn[at]perstorp.se

 

Perstorp Kommun,
Torget 1, 284 31 Perstorp
0435-390 00
kommunhuset(at)perstorp.se

Dataskyddsombud
JP Infonet
Dso.perstorp(a)jpinfonet.se
Kornhamnstorg 6
Box 2237
10316 Stockholm

Mer information

 

Senast uppdaterad: