Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Hälsodagar för elever starten
på stort värdegrundsarbete

Hälsodagar på Parkskolan, Oderljunga skola och Norra Lyckanskolan med tema Greta bläckfisk.

Cirka 500 barn på Oderljunga skola, Parkskolan och Norra Lyckan har tillsammans med personal varit engagerade i Hälsodagar på respektive skola. Temadagarna var även starten på ett stort värdegrundsarbete.


Upprinnelsen till värdegrundsarbetet kom i samband med Skolinspektionens besök på Oderljunga skola under höstterminen 2018.

- I samband med vad som framkom i Skolinspektionens rapport blev elevhälsans uppdrag att ta fram material till värdegrundsarbetet. När framtagningen av materialsamlandet var igång, hittades inspiration från värdegrundsarbetet i Staffanstorp, berättar hälsopedagog Helene Svensson.

Kurator Anna Svensson på elevhälsan lyfte tankarna inom ett av rektorsområdena i Perstorp med god respons från personalen. De blev positiva till möjligheten att arbeta med värdegrund enligt den föreslagna modellen.

- Vi har anpassat arbetet till eleverna i de lägre åldrarna på Parkskolan, Norra Lyckan och Oderljunga skola, säger Helene Svensson.

Värdegrundsarbetet kallas GRETA och symboliseras av en femarmad bläckfisk. Anledningen till att tre armar saknas är att hon fastnade i ett nav till ett hjul som slängts i havet. Men Greta låter sig inte hindras av sin funktionsvariation utan tar varje chans till att fortsätta sitt uppdrag som är att påminna eleverna om betydelsen av att visa varandra Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar. Bokstäverna i Greta är således kopplad till ett ord som har med värdegrund att göra.

På hälsodagarna, som även innehöll rörelse och gemensam frukost, fick barnen lära känna Greta via en teater framförd av kurator och hälsopedagog som spelade karaktärerna Lika och Olika som tillsammans är Unika. Duon var ute och letade efter ett försvunnet ägg. Men med hjälp av äggradar och karta hittades ägget ur vilket Greta sedan kläcktes/föddes.

Eleverna fick även prata i klass om betydelsen av några nyckelord från teatern: bläckfisk, funktionsvariation, spion, nav, naturen, empati, regnbågsfärger (Greta är regnbågsfärgad), lika olika och unika och rättigheter

Respektive skolor jobbar vidare under hösten och våren med sitt värdegrundsarbete utifrån den nu aktuella modellen. På varje skola finns dessutom ett exemplar av Greta på plats för att dagligen påminna om Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar. Greta ritades av kurator Anna Svensson från början.

- Vi hade några olika utseende på Greta som lärarna fick rösta mellan, berättar Anna Svensson.

Utifrån det vinnande utseendet har sedan Lenita Larsson, lärare i årskurs 3, och Jerker Gullberg, trä- och metallslöjdslärare, gjort Gretabläckfisk i tyg med tillhörande bokstäver i regnbågens färger.

Senast uppdaterad: