Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Skolinspektionen nöjd med åtgärder

I november 2018 gjorde Skolinspektionen ett besök i Perstorps kommun. Bland annat noterades brister vid Oderljunga skola som krävde åtgärder annars riskerades vite på 500 000 kronor.
Nu, i december 2019, är samtliga brister åtgärdade och myndigheten har granskat och godkänt dem. Hotet om vite är borta.
- Så skönt det känns. Vi har fått en tidig julklapp, säger Marie Ströbeck, speciallärare på Oderljunga skola.

Oderljunga skola

Det Skolinspektionen noterade under sitt besök på skolan och i intervjuer med elever och personal (totalt går 43 elever på skolan. Fyra lärarpersonal och två fritidspersonal utgör personalstyrkan) var bland annat att situationen i klassrummen inte upplevdes som trygg. Det var stökigt och läroplanen följdes inte. Dessutom saknades speciallärare och elever i behov av särskilt stöd fick inte sin skoldag anpassad.
Men det var i november 2018 det.
Nu, ett år senare har ett stort arbete gjorts för att rätta till brister och skapa en skolmiljö som upplevs trevlig för såväl personal som elever.

- Skolinspektionen var hos oss även i början av höstterminen i år. De tyckte vi gjort framsteg men fortfarande saknades lite för att de skulle vara helt nöjda så därför har vi under hösten jobbat mycket med att se till att ha rätt personal på rätt plats, att all dokumentation är i ordning och att alla vet var den förvaras. Dessutom följs läroplanen på rätt sätt nu, berättar speciallärare Marie Ströbeck.

Ytterligare en insats som visat sig ha stor betydelse på åtgärdsarbetet var den att rektorn för Norra Lyckan skolan och Parkskolan även tog över Oderljunga skola vilket skapade tre ben i en enhet.

- Nu tänker vi på samma sätt, nyttjar varandras kompetenser, har gemensamma studiedagar och arbetsplatsträffar, säger Marie Ströbeck.

Alla vidtagna åtgärder har fallit Skolinspektionen i smaken. Nyligen kom beslut från myndigheten att den efter granskning gett sitt godkännande. Hotet om vite är borta.

- Verkligen skönt! Nu kan vi släppa allt som hängt över oss och istället jobba framåt samtidigt som vi kan känna att det vi gör, det gör vi på rätt sätt.

Från dåtid via nutid till framtid. Hur tänker ni er den?
- Vi tror på vår skola. Det är en förmån att få jobba på en liten skola i en så här fin miljö. Vi jobbar bland annat med att förbereda eleverna för årskurs sex på Centralskolan och hämtar inspiration utifrån hur man jobbar där. Resonemang, argumentation och förståelse är viktiga ingredienser. Dessutom har vi alltid en "Grej of the day" där vi berättar om något intressant och roligt som eleverna kan relatera till. Vår ambition är att skolan ska vara en plats där man ska ha kul samtidigt som man lär sig saker.

Eleverna själva märker skillnad nu hösten vintern 2019 jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. Så här säger ett par av eleverna i fyrfemman:

- Allt är bättre. Lärarna är bra och vet vad de pratar om och hur de ska lära ut på ett bra sätt Det är även lugnare i klassrummen. Stöket är borta och klasserna mindre. Vi trivs nu!

Senast uppdaterad: