Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Centralskolans om- och tillbyggnad följer tidsplan

Arbetet med Centralskolans om- och tillbyggnad går vidare. Efter att ha gjutit sista plattbärlaget på byggnad T, vilken kopplar samman byggnad I och H, påbörjades häromdagen arbetet med att montera Prefab element (stomme) på andra våningen där framtida bildsal, personalrum och elevcafé/studietorg skapas.

Stomme börjar resas på Centralskolans om- och tillbyggnad

Arbetet med om och tillbyggnaden på Centralskolan har gått in en ny fas. Betongplatta gjuten och stomme börjar resas. Planen är inflyttning under jullovet 2022.

Ovan andra våningen ska det sedan byggas ett fläktrum som ska ge god ventilation för lokalerna.

På burspråken utmed cykelbanan pågår arbete med att bygga ytterväggar och tak. Kommande veckor står sista betong- och smidesarbetena på byggnad T på agendan.

Noterbart i sammanhanget är också att byggarbetet ligger i fas enligt gällande tidplan. Ett tag påverkade vintervädret planeringen men den senaste tidens gynnsamma väderlek har bidragit till att tidsplaneåpterigen är i fas.

Arbetet beräknas vara helt klart i december 2022 men lokaler kan börja tas i besittning efter hand de blir klara från och med september.

Planen är inflyttning under jullovet 2022 så lokalerna kan användas fullt ut från vårterminen 2023.

Senast uppdaterad: