Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Centralskolans om- och tillbyggnad tar form

Det byggs ordentligt på Centralskolan:
En helt ny byggnad i två plan, som går under namnet T-byggnaden, bidrar till att elever och personal får ändamålsenliga lokaler.
- Närmast pågår arbete med plattan som ska gjutas och i slutet av januari börjar stommen att resas, berättar Tobias Pettersson, produktionschef på Skanska.

Centralskolan byggs om och till. Kommunstyrelsens ordförande tittar till bygget.

Kommunstyrelsens ordförande tittar på om- och tillbyggnaden av Centralskolan tillsammans med skolans rektor Andreas Mårtensson. Arbetet involverar bland annat en helt ny byggnad i två plan, som går under namnet T-byggnaden, som bidrar till att elever och personal på skolan får ändamålsenliga lokaler.

Byggnationen inkluderar bland annat att H- och I-byggnaderna byggs samman och att nivåskillnader byggs bort. Under byggtiden sker även viss evakuering av klassrum till provisoriska som skapats i andra utrymmen, till exempel fritidsgården Ozvalds tidigare lokalere

- Det är ett omfattade och nödvändigt arbete. Nu får vi äntligen ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter våra elever som går i årskurs 7-9. Vi har ökat kraftigt i elevantal från 240 år 2018 till nuvarande 320,säger rektor Andreas Mårtensson och tillägger:

- Vi har till exempel saknat klassrum, grupprum och elevytor vilket vi får nu.

Arbetet pågår samtidigt som undervisning bedrivs i klassrum och lokaler. Viss störning förekommer men elever och personal påverkas inte nämnvärt. Inte minst med tanke på att det kommer ut något mycket positivt av arbetet.

- Samarbetet med Skanska fungerar alldeles utmärkt. De är mycket lyhörda och anpassar arbetet efter verksamheten för minsta störning. Vi har en mycket bra dialog, berättar Anderas Mårtensson.

- Håller med om att samarbetet fungerar mycket bra. Vi känner oss mycket välkomna trots att vi stör verksamheten en del. Men via har en bra dialog och sammanhållning och vår uppfattning är att elever och personal verkligen längtar efter att de nya lokalerna, säger Tobias Pettersson, produktionschef på Skanska.

Förutom själva nybyggnationen av T-byggnaden ska även befintliga H- och I-byggnaderna byggas om. På H-byggnaden byggs totalt tolv stycken grupprum (sex stycken på varje våningsplan) i form av burspråk som vetter ut mot cykelvägen. Dessutom skapas en särskild huvudentré för eleverna.

- I-byggnaden förändras till att bli mer personalorinterad till skillnad mot H-byggnaden som blir mer eleveorienterad. Till exempel flyttas reception närmare ingången och arbetslagen får lokaler, berättar Andreas Mårtensson.

- Bra arbetsrum och arbetsmiljö är mycklet viktigt för personalen och med den här om- och tillbyggnaden skapas förutsättningar för det, säger läraren Marc Thelandersson

Tillbyggnaden inrymmer hemkunskapssalar och studietorg på våning ett medan andra våningen rymmer elevcafé, bildsal och personalrum.

Arbetet beräknas vara helt klart i december 2022 men lokaler kan börja tas i besittning efter hand de blir klara från och med september.

- Planen är inflytting under jullovet 2022 så lokalerna kan användas fullt ut från vårterminen 2023, säger Tobias Pettersson och fortsätter:

- Närmast pågår arbetet med plattan som ska gjutas och i slutet av januari börjar stommen i betong att resas.

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) är glad över att Centralskolan nu rustas för 2020-talet:

- Det har varit ren lång process till alla beslut kom på plats. Nu när man ser arbetet igång känns det riktigt bra. Är det något man ska satsa på är det barn och unga. Inte minst Centralskolan där inte mycket hänt sedan jag själv gick på skolan. En satsning på årskurserna 7-9 är också viktigt inte minst för att det är betydande år då det gäller måluppfylles och elevernas fortsatta utveckling och utbildning.

Se fler bilder från arbetet

Senast uppdaterad: