Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ansökan om strandskyddsdispens vid Bälingesjön

Bälingesjöns FVO har ansökt om strandskyddsdispens för att tillskapa stig och spång på samfälld mark längs Bälingesjöns östra sida.

Situationsplan och informationstavla över vilka fiskar som finns i Bälingesjön

Bälingesjöns FVO har ansökt om strandskyddsdispens för att tillskapa stig och spång på samfälld mark längs Bälingesjöns östra sida. Ta del av situationsplan i pdf-format genom att klicka på bilden.

Via pdf här Pdf, 17.9 MB, öppnas i nytt fönster. eller nedan finner ni situationsplan med noteringar av de önskade förändringar som Bälinge FVO lämnat in vid ansökan. Av situationsplanen framgår att "Bälingesjöns FVO gör bedömningen att spångar, fiskeplatser, samt klippt stig kommer ha en ringa miljöpåverkan. Stigen går minst fem meter från vattnet och detta bidrar till mindre störning för eventuellt häckande fåglar och annat djurliv".

Berörda har möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter på ansökan om strandskyddsdispens ska lämnas in skriftligt till Perstorps Kommun senast 2020-09-26, via post alternativt e-post angiven nedan:

Adress: Perstorps Kommun, Plan- och Byggförvaltningen, Torget 1, 28431 Perstorp

E-post: bygglov@perstorp.se

Senast uppdaterad: