Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Antagande av ändring av detaljplan- försäljning av kommunal mark

Förslag till detaljplan för "Öster om Spjutserödsvägen, del av Perstorp 21:1 m.fl." antogs 2023-12-14 56 § av byggnadsnämden. Sista dagen att överklaga byggnadsnämndens beslut är 2024-01-05.

Bildcollage samråd del av Perstorp 21:1 öster om Spjutserödsvägen. Kartbilder med pilar som markerar aktuellt område.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fastighetsreglering av kommunal mark till Perstorps pastorat genom att planlägga detta som kvartersmark för begravningsändamål.

Förslaget till ändring av detaljplan för ”Öster om Spjutserödsvägen” del av Perstorp 21:1 m.fl antogs 2023-12-14 56 § av byggnadsnämnden.

Samtliga antagandehandlingar för detaljplanen finns tillgängliga via kommunens hemsida: perstorp.se/detaljplaner Öppnas i nytt fönster.

Förslaget till ändring av detaljplan var utställt för samråd 2023-07-07 till och med 2023-07-30, samt utställt för granskning 2023-09-26 till och med 2023-10-17. Under dessa perioder hade allmänheten, sakägare och myndigheter möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget, dessa har sedan bemöts i dokumenten ”samrådsredogörelse” och ”granskningsutlåtande” som finns tillgängliga via kommunens hemsida perstorp.se/detaljplaner Öppnas i nytt fönster..

  • Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 5 januari 2024. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till mark- och miljödomstolen, men skickas eller lämnas in till kommunen per post: Perstorps Kommun, Byggnadsnämnden, 284 85 Perstorp Eller e-post: bn@perstorp.se

Läs mer om hur överklagan går till i underrättelsen om antagande Pdf, 201.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: