Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Åtgärder för dricksvattenkvaliteten

Under 2022 drabbades många Perstorpsbor av missfärgat och illaluktande dricksvatten orsakat av järn och mangan som lossnat i dricksvattenledningarna. Efter flera olika insatser för att förbättra kvaliteten visade en undersökning våren 2023 att vattnet blivit bättre.
Tyvärr har problemen ökat igen.

Dricksvattenkran med rinnande vatten. I nedre högra hörnet logotypen för NSVA

Grundvattnet i Perstorps kommun innehåller naturligt höga halter av järn och mangan som under många år byggt på beläggningar i ledningarna. För att förbättra kvaliteten genomförs nya spolningar runtom i Perstorp.

Orsaken är att grundvattnet i Perstorps kommun innehåller naturligt höga halter av järn och mangan som under många år byggt på beläggningar i ledningarna.

2021 genomfördes en kapacitetshöjning i dricksvattenproduktionen för att kunna möta efterfrågan. Då förändrades flöden i ledningarna, partiklar lossnade och resultatet är ett missfärgat vatten.

- Missfärgat vatten har förekommit under lång tid i kommunen, men den ökade produktionen tros ha förvärrat situationen. Vattenverken, som byggdes på 1970-talet, är underdimensionerade i förhållande till dagens och de senare årens behov av vattenproduktion, säger Göran Andersson, Gruppchef Dricksvatten på NSVA.

Förutom kapacitetsökningen i vattenverken har även reningssteget av järn och mangan utökats. Men mängden vatten som produceras är mer än vad reningssteget klarar av och därför är halterna fortfarande över gränsvärdena.

Järn och mangan fortsätter att byggas på i ledningsnätet och lossnar efterhand. NSVA kan konstatera att de olika insatserna på vattenverken tillsammans med spolningarna som genomförts har varit otillräckliga.

- I gemenskap med NSVA och Söderåsens miljöförbund har kommunen arbetat för att hitta en både kortsiktig och en ekonomiskt långsiktig hållbar lösning för kommuninvånarna, säger Alexander Hovander, Förvaltningschef Teknik och Service på Perstorps kommun.

Vad gör NSVA för att lösa problemet?

För att förbättra kvaliteten kommer nya spolningar att göras runtom i Perstorp. Spolningarna behöver ske med försiktighet eftersom vattenverken just nu renoveras och producerar mindre mängd dricksvatten än vanligt. Men spolningarna löser endast problemet på kort sikt. För att långsiktigt få bort järn och mangan från dricksvattnet behövs en annan lösning för dricksvattenproduktionen.

Långsiktig lösning

Flera olika lösningar är under utredning och diskuteras med Perstorps kommun. Bland annat att bygga ett nytt vattenverk, nya vattentäkter eller att kommunen ansluter sig till Sydvatten. NSVA har uppdraget att utreda och presentera kostnadsförslag som i ett första steg presenteras för Perstorps kommun den 15 november. Från ett beslut tar det minst 6 år innan ett nytt vattenverk kan stå klart. Tills dess kommer missfärgat och illaluktande vatten att förekomma mer eller mindre i olika perioder.

Kortsiktig lösning

NSVA utför akuta spolningar för att tillfälligt få bort missfärgat vatten samt att undersöka om det går att göra fler justeringar i produktionen för att få ner halterna av järn och mangan. En insats som snart kommer att stå klart är ett kompletterande reningssteg med järnfilter som kommer att ta bort en del av järnet. NSVA fortsätter också att söka efter läckor och åtgärda dem för att hålla nere förbrukningen och på så sätt minska belastningen i produktionen. Under 2023 har ett antal läckor åtgärdats som gett goda resultat.

Eventuella frågor besvaras av:

Göran Andersson, Gruppchef Dricksvatten på NSVA, 010-490 98 20, goran.andersson@nsva.se

Alexander Hovander, Förvaltningschef Teknik och Service på Perstorps kommun 0435-390 00, alexander.hovander@perstorp.se

Kontakt NSVA:

Telefon: 010 - 490 97 00

e-post: kundservice@nsva.se

Öppettider:

Måndag - Fredag: 08.00 - 16.30 (Övrig tid: telefonsamtal kopplas vidare till beredskapsjouren).

Webbplats: www.nsva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: