Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Behöver er häck klippas?

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten vid korsningar och utfarter hålls fri från växtlighet. Vägmärken, skyltar och gatubelysning får inte skymmas.
Perstorps kommun ansvarar för växtlighet på allmän plats medan du som fastighetsägare ansvarar för växtligheten på din tomt.

Klipp Häcken - Informationsbilder om hur växtlighet ska följa givna mått på tomter.

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten vid korsningar och utfarter hålls fri från växtlighet. Vägmärken, skyltar och gatubelysning får inte skymmas. Perstorps kommun ansvarar för växtlighet på allmän plats medan du som fastighetsägare ansvarar för växtligheten på din tomt.

Perstorps kommun ansvarar också för tillsynen av att fastighetsägaren sköter sitt åtagande.

Undvik olyckor genom att hålla efter växtligheten på din tomt.

Skulle en trafikolycka inträffa på grund av att växtligheten på din tomt inte uppfyller säkerhetskraven kan du bli indirekt medskyldig.

Perstorps kommun kommer under hösten, påbörja arbete med att informera fastighetsägare om kraven. Görs inte åtgärderna kan Byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att åtgärda. Vegetation kan komma att klippas ner av kommunen. Kommunen bestämmer tid och kostnaden för insatsen som sedan faktureras fastighetsägaren.


Säkerhetskraven du behöver förhålla dig till hittar du här nedan:


Fri sikt

För att sikten ska vara fri får häckar, buskar och liknande växtlighet vara max 80 cm hög. Vid en utfart ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan

(se bild 1, synfältsmarkering A och B).

Har du en hörntomt där hastighetsbegränsningen är 30 km/h på gatorna ska sikten vara fri minst 6 meter åt varje håll (se bild 1, synfältsmarkering C och D).

Om det är gång- eller cykelväg längs ena tomtens sida gör ingen skillnad.

Är hastighetsbegränsningen mer än 30km/h ska sikten istället vara fri 10 meter åt varje håll.

Häckar och buskar hålls innanför tomtgränsen

Häckar och buskar ska växa innanför tomtgränsen. Växer de utanför tomtgränsen finns det risk att fotgängare eller cyklister tvingas ut på gatan för att ta sig förbi vilket ökar risken för trafikolyckor.

Fri höjd vid växtlighet utanför tomtgränsen

Träd kan vara svåra att hålla helt innanför tomtgränsen. Har du sådan växtlighet måste du se till att fotgängare och trafikanter ändå enkelt kan passera utanför tomten. Vid en gång- eller cykelväg ska det vara fri höjd minst 2,6 meter från marken (se bild 2).

Över en körbana ska det vara fri höjd minst 4,7 meter från marken (se bild 2).

Skyltar, vägmärken och belysning

Skyltar, vägmärken och gatubelysning ska hållas fri från skymmande växtlighet (se bild 3).

Nya växter - fråga på en plantskola

Tänk på att ha den fria höjden i åtanke om du ska plantera nya växter.

Träd och buskar ska planteras minst två meter innanför tomtgränsen och mindre växter minst 60 cm innanför tomtgränsen. Fråga gärna på en plantskola hur dina växtarter förväntas växa.Informationen finns även på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Med vänliga hälsningar

PERSTORPS KOMMUN

Plan- och byggförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen

Senast uppdaterad: