Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Bislott invigt på Naturvårdens dag

Naturvårdens dag är ett landsomfattande arrangemang som alltid är sista helgen i augusti. Perstorps kommun valde att fokusera på en plats och en dag och det i form av invigning av ett bislott, tipsrunda, aktiviteter för barn och information om pågående planer för området kring Norra Lyckan parken och Tjäderstigen.

Bildcollage Naturvårdens dag 29 augusti med invigning av bihotell och aktiviteter

Bildcollage Naturvårdens dag 29 augusti i Norra Lyckan parken/Tjäderstigenområdet med invigning av bislott och olika aktiviteter för vuxna och barn som tipsrunda och information om planerade fastighetsprojekt.

Perstorps kommun har tillsammans med Naturskyddsföreningen, fått LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) till projektet Vilda pollinatörer i fokus. Totalt har 75 000 kronor beviljats och Perstorps kommun bidrar med lika stor del vilket innebär att projekts totalsumma är 150 000 kronor.

 

Syftet med projektet är att ge vilda pollinatörer mer mat och fler boplatser och att informera om vikten av just vilda pollinatörer så att allmänhet får en ökad förståelse för varför till exempel gräsytor och diken klipps på ett visst sätt.

 

- Pollinatörerna är mycket viktiga för oss då det är dem som ser till att det till exempel blir äpplen så vi har en enormt stor nytta av att pollinatöerna har platser att bo på och att de har mat, berättar Gerrits Fokkema, orförande i Naturskyddsföreningen Perstorp

 

Pollinatörsprojektet pågår till den 31 augusti 2002 och ska resultera i en stor yta med ängsblommor, insektshotell och några informationstavlor i Norra Lyckan Parken.

 

Projektet invigdes i juni där barn från Norra Lyckans fritids tillsammans med representanter från Perstorps kommun och Naturskyddsföreningen hjälpte till med att så tjugo olika sorters ängsblommor.

 

- Tanken är att vi ska involvera barnen att även hjälpa till med sådden av den hundra kvadratmeter stora blomsterängen som planerad intill bislottet som barnen på Norra Lyckans fritids hjälpt till att rita skiss till och kommunen sedan byggt och monterat på plats, berättar Gerrit Fokkema.

På Naturvårdens dag invigde kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau bislottet (invigningen sändes direkt på kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

- När man är uppvuxen i en familj med biodling så är det är väldigt glädjande att idag få lov att stå här med detta bislott som är ett exempel när kunskap och möjligheter för våra pollinatörer sprids. Att dessutom Perstorps barn har varit med i processen att ta fram detta insektshotell. Det är framtidsutsikt i dubbel bemärkelse, både att värna miljön, våra pollinatörer och våra barn.

- Det känns bra att projektet och bihotellet nu är formellt invigd och igång. Syftet är att höja medvetenheten om pollinatörer men också att höja trivseln i området, säger förvaltningschefen för plan- och bygg/stadsarkitekt Mattias Bjellvi.

Se bildspel:


Från programmet på Naturvårdens dag kan nämnas:

  • Naturskyddsföreningen genomförde en aktivitet för barn och unga som handlade om att fylla i material i bihotellet.

- Bamburör är ett viktigt material som bina gärna drar sig till och lägger ägg. Viktigt att ha med sig är också att material ska ligga vågrätt och i rätt väderstreck, berättar Gerrit Fokkema

  • Tipsrunda för både barn och vuxna. Biblioteket stod för tipsrundan till barnen och Naturskyddsföreningen för de vuxnas runda. Priser hämtas på biblioteket efter arrangemanget.

  • Trädgårdsföreningen medverkade med växter av olika slag och fågelholkar i olika storlekar.

- Tyvärr har coronapanedmin gjort att vi tappat en del medlemmar på grund av att alla aktiviteter legat nere men vi börjar starta igen och intresset för trädgård och växter ökar, säger Trädgårdsföreningens ordförande Kjell Andersson som på frågan om vad man som nybörjare ska satsa på svarar:

- Ettåriga växter är bra. Gärna solros som blir stor och det syns ett resultat. Annars är det även bra att plantera för växter för djur. Oregano, Mynta, Steppsalvia och Drumsticklök lockar alla till sig humlor, bin, fjärilar och insikter

  • Biblioteket var också på plats och med olika aktiviteter som sagostund och möjlighet att prova på olika utespel.

  • PBIK sålde fika och föreningen GF aktiva deltog också med lekfull aktivitet för de yngre.

  • Och i ett tält på grönytan mittemot idrottshallen på Tjäderstigen visade plan- och byggförvaltniungen olika plan- och byggprojekt (till exempel utbuggnaden av Centralskolan) och Perstorpsbostäder visade upprustningsförslag/idéer för kvarteret Jägaren.

- Vi har planer på en visuell utveckling och med det tänker vi till exempel att balkongerna istället för en rosa färg får en varm grön. Men än är inget beslutat utan bara tankar och något vi utgår ifrån. Vi tänker samtidigt att det visuella kan synka med den kommande utbyggnaden av Centralskolan, berättar Perstorps Bostäders vd Henry Roos.

Se invigningen av bihotellet i spelaren nedan:

Senast uppdaterad: