Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Därför är det fortsatt bevattningsförbud

Troligen behöver bevattningsförbudet ligga kvar över sommaren i Perstorps kommun.
NSVA uppmanar därför till fortsatt återhållsam förbrukning av det kommunala dricksvattnet.

Troligen behöver bevattningsförbudet ligga kvar över sommaren i Perstorps kommun. NSVA uppmanar till fortsatt återhållsam förbrukning av det kommunala dricksvattnet.

Sandbyte i en infiltrationsbädd, ett av flera reningssteg när råvatten blir till dricksvatten.

- Vi har omfattande tekniska bekymmer på ett av vattenverken i Perstorps kommun och ligger nära max-kapaciteten trots att det är mulet och regnigt, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

NSVA jobbar med åtgärder för att kunna ta bort bevattningsförbudet.

- Vi har en kortsiktig och en långsiktig plan. Den kortsiktiga planen genomförs just nu med ett antal åtgärder för att öka kapaciteten med nuvarande reningsteknik. På lång sikt behöver vi se över hela anläggningens kapacitet för att öka produktionen så att den möter kundernas behov.

De åtgärder som görs under sommaren förväntas inte ge någon snabb effekt. Rent tekniskt består produktionsbekymren under stora delar av året.

- Ett av de tekniska bekymren är att kvaliteten på råvattnet har förändrats de senaste åren och reningsanläggningen inte är byggd för att behandla de halter av naturligt förekommande järn som finns i råvattnet. Vi gör allt vi kan för att öka produktionen av dricksvattnet, men det kommer att ta tid, säger Jonas Håkansson.

Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVAs kundservice via e-post: kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00

Spara vatten-tips finns här Länk till annan webbplats.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar bolaget hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken.

Läs mer på www.nsva.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: