Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Del av Spjutserödsvägen fortsatt avstängd - ledningsarbete försenat

NSVA lägger om och lagar ledningar i etapper på Spjutserödsvägen varför del av vägen har varit avstängd sedan början av november.
Planen var att arbetet skulle vara klart och vägen öppnas igen den 16 januari men arbetet har försenats och planeras nu vara klart 28 februari varför vägen behöver vara fortsatt avstängd.

Bildcollage avstängning SpjutesrödsvägenFörstora bilden

Spjutserödsvägen mellan Tjäderstigen och Trastvägen har varit avstängd sedan början av november då arbete med att lägga om och byta spill- och dagvattenledningar görs. Arbetet har stött på förseningar varför vägen behöver vara fortsatt avstäng till 28 februari.

Boende kan ta sig in och ut och entreprenören NCC sköter dialog med berörda. Gående kommer förbi. Trafiken leds om via orange vägvisning.
Etapp 1 löper på Spjutserödsvägen mellan Tjäderstigen i söder och Trastvägen i norr.

Arbetet innefattar renovering och omläggning av de befintliga spill- och dagvattenledningarna på Spjutserödsvägen.
Projektet har delats in i fem etapper för utförande vid olika tidpunkter under 2022-2024.

Under tiden VA-arbetet pågår förekommer buller och vibrationer från schaktarbetet. Dessutom förekommer transporter främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten är begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna påverkas.

Vattenavstängningar sker i samband med om- och inkopplingsarbeten. NSVA aviserar berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA:s rekommendation är att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan det används det till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Preliminär tidsplan:

  • Etapp 1: 2022-10-24 - 2023-01-15 (Arbetet är försenat och beräknas vara avslutat 28 februari 2023)
  • Etapp 2: Hösten 2023
  • Etapp 3: Våren 2024
Bildcollage med information om planerat ledningsarbete NSVAFörstora bilden

Arbetet utförs i fem etapper. NSVA lagar och renoverar spill- och dagvattenledningar längs Spjutserödsvägen

NCC utför etapp 1 enligt karta. Övriga etapper har ännu ingen utsedd entreprenör.

Ovanstående tidplan inkluderar inte asfalteringsarbeten som sköts av Perstorps gatuförvaltning och är delvis väderberoende.

NSVA meddelar fortlöpande om uppdaterade tider och om andra eventuella omständigheter som berör.

Kontakt NSVA:

Kundservice
Öppet: Vardagar klockan 08:00-16:30
Telefon: 010-490 97 00
E-post: kundservice@nsva.se
Webbplats: www.nsva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: