Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detaljplan för Dalian 5 m.fl. antagen

Kommunfullmäkte beslutade på sitt senaste sammanträde den 25 augusti att anta detaljplanen för Dalian 5 m.fl.

Detaljplanen för Dalian 5 mfl har antagits av kommunfullmäktige.

Planområdet angränsar till befintlig industri och planlagd mark för industriändamål. Föreslaget planområde är beläget söder om väg 21 och gränsar till Verkstadsgatan i norr, Oderljunga, Bruks- och Rddningsvägen i synd samt Perstorps Fjärrvärme i väst.

Senast uppdaterad: