Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detaljplan ute på samråd

Förslag till detaljplan för del av Perstorp 22:1 är ute på samråd. Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast 10 januari 2024.

Detaljplaneförslaget för del av Perstorp 22:1 är ut på samråd. Synpunkter lämnas skriftligen senast 10 januari 2024

Samrådstiden pågår från 2023-12-20 till och med 2024-01-10. Detaljplanens syfte är att möjliggöra försäljning av kommunal mark till privat fastighetsägare genom att tillskapa cirka 105 kvadratmeter kvartersmark för bostadsändamål.

Synpunkter ska ha inkommit skriftligen, senast 10 januari 2024 via e-post till bn@perstorp.se alternativt per brev till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.

Förslaget till detaljplan innebär att mark som idag är planlagd som allmän platsmark "GATA" får en ny markanvändning i form av kvartersmark för Bostadsändamål. Planområdet ligger i nordöstra Perstorps tätort och gränsar till Linjevägen.

Planhandlingarna finns tillgänlgiga via Perstorps hemsida:

Perstorp.se/detaljplaner Öppnas i nytt fönster.

Eller i fysisk form hos kommunens kundtjänst under deras öppettider.

Senast uppdaterad: